Tag: otrovne

07.04.2019 08:56    Gospodarstvo / BiH   Trgovine u BiH preplavile otrovne jagode, sadrže kemikalije koje se povezuju s rakom Jagode su kemikalijom zaštićene od insekata.
21.08.2016 12:05    Novosti   ​Invazija otrovnih riba u Jadranskom moru: Meso jedne od njih paralizira i ubija... Posljednjih desetak godina u Jadranskom moru je zabilježeno 14 novih ribljih vrsta koje svojom pojavom dovode do promjena u morskom ekosustavu.