Podijeli članak

Odbor za vanjske poslove (AFET) s 59 glasova za i 8 glasova protiv odobrio pokretanje međuinstitucionalnih pregovora o Uredbi o uspostavljanju instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III.).
Pregovore će voditi Željana Zovko (HDU/EPP) i Tonino Picula (SDP/S&D). Novi instrumenti će nakon završetka pregovora morati biti odobreni na plenarnom zasjedanju i na Vijeću prije nego što postanu zakon EU-a.

IPA III je financijski instrument EU-a za pomoć zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama u reformi njihovih političkih, ekonomskih i pravnih sistema, kako bi se što bolje pripremile za prava i obveze koje donosi članstvo u EU-u.

Za provedbu instrumenta IPA III za razdoblje 2021.-2027. predložen je budžet u iznosu od 14,5 milijardi eura, gdje je udio EP-a 14,66 milijardi Eura. S obzirom na to da IPA III. spada u Opći europski višegodišnji financijski okvir 2021.-2027., pregovori se moraju završiti do kraja sljedećeg ljeta,prenosi klix