Podijeli članak

Europski je parlament usvojio izvješća o dvije politike Europske unije - Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici (ZVSP) i Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici (ZSOP). Cilj je ovih politika očuvati mir, ojačati međunarodnu sigurnost, te promovirati međunarodnu suradnju, vladavinu prava i poštivanje ljudskih prava. Željana Zovko, zamjenica koordinatora Kluba zastupnika Europske pučke stranke (EPP) u Odboru za vanjske poslove doprinijela je ovim izvješćima na način što je pojačala fokus europske perspektive za Zapadni Balkan.

Zastupnica Zovko je na plenarnoj debati naglasila da Europski parlament u oba izvješća prepoznaje i izričito naglašava da nijedna država u Europi ne može sama odgovoriti na sigurnosne izazove s kojima se susrećemo. “Ova debata o dva izvješća izvanredna je prigoda za sve nas da razmijenimo mišljenja o stavu Parlamenta o zajedničkoj vanjskoj, sigurnosnoj i obrambenoj politici, posebice imamo li u vidu želju nove „geopolitičke“ Komisije da poboljša vanjsku politiku Europske unije, kao i naš položaj i utjecaj na globalnoj razini.”

Zovko je u svom obraćanju naglasila da je ključno pitanje za Europsku uniju poraditi na svojim odnosima sa Zapadnim Balkanom. “Ono što moramo napraviti pored ispunjavanja općih ciljeva Zajedničke vanjske i sigurnosne politike je povesti ove zemlje prema pristupanju kojeg zaslužuju.” Zastupnica Zovko je nadalje pozdravila obnovljenju potporu Unije misijama zajedničke sigurnosne i obrambene politike, kao što je EUFOR Althea u Bosni i Hercegovini. “Ovo je prva misija koja dobro funkcionira na našem kontinentu i ima presudnu ulogu za sigurnost i stabilnost Unije i cijelog  europskog kontinenta.”

Još jedan veliki izazov je aktivna angažiranost Parlamenta u eksternim financijskim instrumentima. Zovko je kao suizvjestiteljica za instrument pretpristupne pomoći (IPA III.) naglasila potrebu da Parlament mora imati bolji uvid i snažniju ulogu u nadziranju i upravljanju programom. “Zapadnom je Balkanu mjesto u Europskoj uniji i krajnje je vrijeme da sve institucije prihvate tu činjenicu i počnu raditi na ostvarenju tog cilja.”