Podijeli članak

Danas je započeo međunarodni znanstveno-stručni skup „Znanost, znanstvena komunikacija i časopisi“  u amfiteatru Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Organizatori ovog skupa su Sveučilište u Mostaru i nakladnička kuća PRESSUM.

Gosti predavači su prof. emeritus Matko Marušić sa Sveučilišta u Splitu i prof. dr. sc. Jadranka Stojanovski sa Sveučilišta u Zadru/Institut Ruđer Bošković.

U okviru ovoga skupa bit će održan i okrugli stol na temu „Kriteriji kvalitete časopisa kao kanala znanstvene komunikacije“ u kojem će sudjelovati predavači sa znanstveno-stručnoga skupa, predstavnici uredništava časopisa Sveučilišta u Mostaru i prodekani za znanost.

Cilj okruglog stola je otvoriti raspravu o suvremenim trendovima razvoja znanstvenih časopisa, tradicionalnim i inovativnim kriterijima kvalitete časopisa u kontekstu otvorene znanosti, postupcima indeksiranja u različitim bazama podataka te postupcima koje trebaju slijediti znanstvenici pri odabiru časopisa u kojem će objaviti svoj rad.