Podijeli članak

Vijeće ministara BiH utvrdilo je danas Prijedlog ugovora o financiranju (Koridor 5-C Mostar Jug) između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke (EIB), vrijedan 100 milijuna eura. 

Sredstva su namijenjena izgradnji nove dionice autoputa duge 20,9 km, uključujući tri poddionice, i to Buna – Počitelj, Tunel Kvanj – Buna i Mostar Jug – Tunel Kvanj.

Nova cesta se nalazi u Hercegovačko-neretvanskoj županiji i dio je Paneuropskog koridora 5-C koji povezuje Mađarsku i istočnu Hrvatsku s BiH i Jadranskim morem u području Luke Ploče.

Riječ je o kreditu alociranom na Federaciju BiH, s rokom otplate od 25 godina, uključujući šest godina grace perioda.

Ukupno procijenjeni troškovi projekta su 227 milijuna eura, od čega  je kredit EIB-a 100 milijuna eura, kredit Europske banke za obnovu i razvoj 60 milijuna eura, investicijski grant WBIF-a 39 milijuna eura i vlastita sredstva promotora (Federacija BiH i JP Autoceste FBiH) 28 milijuna eura.

Prijedlog sporazuma s Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar financija i trezora, priopćeno je iz Vijeća ministara BiH.