Podijeli članak

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, zadužila rudnike koji posluju u sastavu Koncerna Elektroprivreda BiH i to združena društva Rudnici „Kreka" d.o.o. Tuzla, Rudnik mrkog uglja „Đurđevik" d.o.o. Đurđevik, Rudnik mrkog uglja „Kakanj" d.o.o. Kakanj, Rudnik mrkog uglja „Breza" d.o.o. Breza, Rudnik mrkog uglja „Zenica" d.o.o. Zenica, Rudnik mrkog uglja „Abid Lolić" d.o.o. Travnik-Bila, Rudnik uglja „Gračanica" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje i rudnik u kojem upravljačka prava, odnosno ovlaštenja izvodi Vlada FBiH, po osnovu sudjelovanja državnog kapitala RMU „Banovići“ d.d. Banovići, da odmah obustave sve natječajne procedure za prijem radnika.

Obaveza obustave ovih natječajnih procedura odnosi se i na sve započete postupke za prijem, bez obzira radi li se o prijemu u radni odnos na određeno ili na neodređeno vrijeme.

Članovi uprava i nadzornih odbora ovih gospodarskih društava su zaduženi da poslovne politike društava usklade s razvojnim politikama Vlade FBiH.

Izuzetno, Vlada FBiH može dati suglasnost za provođnje natječajne procedure i zapošljavanje, na zahtjev ovih gopodarskih društava, uz prethodno pribavljeno mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i dostavljeni plan reorganizacije rudnika.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.