Podijeli članak

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine utvrdio je na današnjoj sjednici Mišljenje o kandidatima za poziciju suca u tom sudu, a na temelju Liste kandidata, koju je na posljednjem redovnom zasjedanju usvojilo Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), potvrđeno je Feni u Ustavnom sudu.

Naime, procedurom izbora i imenovanja sudaca u toj visokoj sudskoj instituciji predviđeno je da se Lista kandidata za poziciju suce, nakon njenog utvrđivanja u VSTV-u BiH, upućuje Ustavnom sudu FBiH na mišljenje.

Ustavni sud FBiH u Mišljenju ističe da prednost u predlaganju konačne liste kandidata daje kandidatima s kumulativno ispunjenim uvjetima naučnog zvanja doktora pravnih nauka koji pritom imaju najrelevantnije radno iskustvo iz oblasti ustavnog prava, prava ljudskih prava i fundamentalnih pravnih disciplina, zatim, kao i kandidatima koji su dugogodišnje karijerne suce vrhovnih sudova u BiH i/ili Apelacijskog odjela Suda BiH, te i kandidatima iz akademske zajednice, profesorima fundamentalnih pravnih disciplina s višegodišnjim predavačkim iskustvom.

Iz Suda, istovremeno, podsjećaju da prema Amandmanu XLVIII na Ustav FBiH, Ustavni sud FBiH se sastoji od devet sudaca, od kojih su najmanje po dva iz reda sva tri konstitutivna naroda i jedan iz reda Ostalih.

- Trenutno je Ustavni sud FBiH popunjen sa pet sudaca, od kojih je jedan sudaca iz reda bošnjačkog konstitutivnog naroda, dvoje sudaca iz reda hrvatskog konstitutivnog naroda, jedan sudac iz reda srpskog konstitutivnog naroda i jedan sudac iz reda Ostalih. Stoga je nužno i neophodno u najhitnijem roku popuniti sastav Suda na način da najmanje po jedan sudaca bude pripadnik bošnjačkog i srpskog konstitutivnog naroda...- navodi se, između ostalog, u Mišljenju Ustavnog suda FBiH.

Kako se nadalje navodi, Amandmanom XXXIII na Ustav FBiH, u okviru Ustavnog suda FBiH iz reda sudaca Suda formira se Vijeće za zaštitu vitalnih interesa (Vijeće) koje čini sedam članova, i to po dva iz svakog konstitutivnog naroda i jedan iz reda Ostalih, a trenutni saziv Vijeća je u sastavu od četvoro sudaca - članova Vijeća, po jedan iz svakog konstitutivnog naroda i jedan iz reda Ostalih.

- Nakon imenovanja i popune sastava Ustavnog suda FBiH, nužno će biti imenovati i suce koji će biti članovi Vijeća, tako da je minimalno potrebno popuniti Vijeće sa po jednim sucem iz reda bošnjačkog, hrvatskog i srpskog konstitutivnog naroda, s tim što, bez ikakvog prejudiciranja imenovanja sastava sudaca Suda po etničkoj pripadnosti izuzev propisanog naprijed navedenim odredbama Ustava FBiH, napominjemo da u sadašnjem sastavu Suda je sudac Vesna Budimir iz reda hrvatskog konstitutivnog naroda, koja nije član Vijeća - navodi se u Mišljenju, objavljenom na službenoj stranici Ustavnog suda FBiH.

Mišljenje, koje potpisuje predsjednica Ustavnog suda FBiH Aleksandra Martinović, naslovljeno je na VSTVBiH, odnosno predsjednika tog regulatornog tijela Milana Tegeltiju, a kopije tog mišljenja bit će dostavljene svim članovima VSTV-a BiH, kao i predsjedniku i potpredsjednicima Federacije BiH.

Inače, proces izbora i imenovanja sudaca Ustavnog suda FBiH propisan je odredbama federalnog Ustava, a u tom procesu sudjeluje najviša izvršna i zakonodavna vlast Federacije, te VSTVBiH i sam Ustavni sud Federacije, čime se osigurava najširi mogući legitimitet izabranih sudaca.

U postupku izbora i predlaganja kandidata, u skladu sa Ustavom FBiH, VSTVBiH na zahtjev Ustavnog suda Federacije raspisuje i provodi konkursnu proceduru, te sačinjava listu kandidata koju dostavlja Ustavnom sudu Federacije na mišljenje. Nakon što Ustavni sud FBiH donese mišljenje o listi predloženih kandidata, VSTVBiH sačinjava konačnu listu kandidata i dostavlja je predsjedniku FBiH, koji, uz suglasnost potpredsjednika Federacije, imenuje suce, te odluku dostavlja Domu naroda Parlamenta FBiH na potvrdu imenovanja većinom glasova prisutnih izaslanika.

Za imenovanje sudaca za člana Vijeća za zaštitu vitalnih interesa pri Ustavnom sudu Federacije, potrebna je potvrda imenovanja od oba Doma Parlamenta FBiH.