Podijeli članak

Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ danas je održalo 24 redovitu sjednicu.

Članovi Vijeća razmatrali su i usvojili izvatke iz zapisnika s prethodnih sjednica, Informaciju o realizaciji Odluke Upravnog vijeća o jednokratnom transferu financijskih sredstava zdravstvenim ustanovama, Odluku o izmjeni Odluke o jednokratnom transferu financijskih sredstava , Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju prvostupanjskog liječničkog povjerenstva za upućivanje izvan HNŽ, Izmjene i dopune Plana javnih nabava za 2020. godinu, Pravilnik o izmjeni Pravilnika o refundaciji naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret sredstava ZZO HNŽ, Odluku o usvajanju Obračuna sredstava u zdravstvu za 2019. godinu te Informaciju o implementaciji Programa prevencije i ranog otkrivanja bubrežnih bolesti u HNŽ. Dijelu sjednice na kojemu je razmatrana Informacija o implementaciji Programa prevencije i ranog otkrivanja bubrežnih bolesti u HNŽ nazočio je ministar zdravstva, rada i soc. skrbi, dr.sc. Goran Opsenica koji je članovima Vijeća dao određene informacije vezano za ovaj preventivni program i potrebu implementacije istog. Direktor Zavoda, Rade Bošnjak, s aspekta uloge Zavoda u provođenju istog, predložio je zaključak da za narednu sjednicu Upravnog vijeća, sukladno preporukama Analize integriranog informacijskog sustava HNŽ, Stručna služba Zavoda pripremi prijedlog rješenja.

Temeljem Odluke o jednokratnom transferu financijskih sredstava zdravstvenim ustanovama iste su bile dužne Zavodu dostaviti izvješće i dokaze o utrošenim sredstvima najkasnije do 30.04.2020. godine što su sve zdravstvene ustanove i učinile. Dostavljena izvješća izuzev izvješća Doma zdravlja Šćipe prihvaćena su od strane Stručne službe Zavoda, a Domu zdravlja Šćipe dat je rok do 31.07.2020. godine da dostavi dopunjeno izvješće i dokaze o utrošku dijela transferiranih sredstava za koje dokazi do 30.04.2020. nisu dostavljeni. Ovu informaciju Stručne službe Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo.

Također, Odlukom Upravnog vijeća za člana prvostupanjskog Liječničkog povjerenstva za upućivanje na liječenje izvan HNŽ umjesto Vlatka Bakovića, dr.med.spec. internist imenovana je mr.sc. Ana Vidačak, dr.med.spec.fizikalne medicine i rehabilitacije.