Podijeli članak

Udruga malih dioničara Aluminija d.d. Mostar uputila je primjedbu na rad Nadzornog odbora Aluminija Mostar. 
 
Priopćenje Udruge prenosimo u cijelosti: 
Aluminij d.d.
n/p Predsjednik NO prof. Zdenko Klepic

Predmet: Primjedbe na rad Nadzornog odbora Aluminij d.d.

Poštovani predsjedniče NO Aluminij d.d.,

Poznata Vam je činjenica da je gašenje tvornice Aluminij d.d. učinjeno nasilno, donošenjem jednostrane odluke o prestanku njegovog rada što je dovelo do: ogromne materijalne štete, prekida procesa financijske konsolidacije po Odluci Viade F BiH, do prekida započetih procesa traženja strateškog partnera, gubitka 900 radnih mjesta i otežavanja ponovnog procesa pokretanja proizvodnje te do nemjerljivog negativnog učinka na BDP BiH.

Prošlo je vise od 40 dana od gašenja proizvodnje , a da po gore navedenom niste gotovo ništa konkretno učinili. Pitamo Vas:“Jeste li nakon nastalog čina adekvatno zaštitili imovinu Društva?. Jeste li izvršili popis imovine Društva i utvrdili nastalu materijalnu štetu, te napravili zaključne bilance stanja imovine i bilance uspjeha u ovom razdoblju?
Da li ste ispitali i utvrdili odgovornost Uprave u navedenom razdoblju?

Posebnu pozornost Vam skrećemo na činjenicu da je Vlada dala suglasnost JP EP HZ HP i Aluminiju u 12/2018 da JP EP HZ HB bude opskrbijivač za el energiju za Aluminij za cijelu 2019 g , a što je odobrila i Skupština JP EP HZ HB. Znači, Aluminij je imao ugovorenu i osiguranu el energiju za cijelu 2019 g. | postavijamo Vam pitanje, kako je ,NETKO“ mogao raskinuti taj ugovor bez suglasnosti Vlade F BiH, a čime je doveden Aluminij da se ugasi.

Sve ovo ste trebali uraditi i sazvati Skupštinu Društva i predočiti joj stanje imovine i stanje Društva nakon gašenja proizvodnie i tražiti od vlasnika odluke i planove za poduzimanje daljnjih aktivnosti. Ova Vaša neaktivnost i nečinjenje je protivna zakonima i interesima Društva.

U meduvremenu Vlada F BiH produžila je postojeću Odluku o financijskoj konsolidaciji Aluminija za dodatnih 6 mjeseci, a navodimo da je navedena Odluka o Fin konsolidaciji vrijedila od 25.10.2018 do dana gašenja proizvodnie, te se pitamo što ste učinili da se rok financijske konsolidacije produži min na razdoblje od 2 godine, te zasto od Vlade niste trazili cjelovita rjeSenja o opskrbi i prijenosu el energije, te stavijanje Aluminija kao i ostalih sličnih poduzeća u poseban status snabdijevanja el energijom. Znamo da nista niste utinili, jer nigsta niste udinili ni u razdoblju vazenja financijske konsolidacije od 25.10.2018 do gašenja tvornice počev od izrade elaborata o financijskoj konsolidaciji do usvajanja Odluke na Skupštini, pa do poduzimanja konkretnih mjera na smanjenju cijene el energije u prvih 6 mjeseci 2019 koja je bila mimo trzišnih vrijednosti, a da ne govorimo da ste trebali još u ožujku 2019. definirati cijenu el energije za drugo polugodište.
Udruga Dial (vlasnici Aluminija - mali dionicari) već punu godinu dana upozoravamo, usmjeravamo, predlazemo iznosimo konkretne mjere koje je bilo potrebno poduzeti, mjere koje je sada potrebno poduzeti, te navedene prijedloge koji će dovesti do revitalizacije Aluminija dostavljali smo na : Viadu F BiH, Viadu RH, Ministartsvima, NO, HNSu itd.

Ne možemo se načuditi pasivnosti, nečinjenju, inertnosti te do sada niti jednom ucinjenom ispravnom potezu ili aktivnosti od bilo kojeg gore pobrojanog aktera koji je bitan i relevantan da pokrene pozitivne procese u Aluminiju.

Više od 40 dana je proslo od gašenja Tvornice te niti jedan konkretan zakonodavni pozitivan akt, potez ili poslovnu odluku nismo vidjeli da ih je donijela Uprava, ili NO ili Vlada.

Žalosti nas posljednja izjava Vas predsjedniče NO objavljena 16.08.2019. kojom kazete:“NO ne moze naloziti upravi da poveéa broj zaposlenih. Nije moguc povratak viSe radnika u proizvodne pogone. ,, Nakon vise od 8 mijeseci Sutnje NO i Vas prof Klepi¢u, kada smo samo sluSali izjave sindikalnih predstavnika koji su bili glasnogovornici Uprave i NO, sa iznenadenjem i nevjericom , MI kao vlasnici Aluminija primili smo ovu izjavu predsjednika NO koja u sebi sadrži nista drugo nego priznanje nestručnosti i nesposobnosti kako od Uprave tako i NO da bilo šta pozitivno naprave u Aluminiju.

Pa svjedoci smo da se pod vodstvom i palicom ovih ljudi Aluminij ugasio.
Kako očekivati da se ti isti koji su doveli do ovakvog stanja, znaju i umiju nesto bolje i drugacije- tj ponovno pokrenuti Aluminij. Teško je povjerovati bilo kome u to.

Mi udruga Dial- vlasnici i predstavnici malih dioničara oštro se protivimo daljnjoj devastaciji i uništenju Kompanije, a što u posljednjim danima i izjavama gledamo, a to je da se Aluminij organizacijski i sistematizacijski devastira i svodi ga se na 1/3 radne snage koja treba da ostane u Aluminiju.

Navedeni čin je protivan svim pozitivnim zakonskim aktima koja definiraju poslovanje gospodarskih društava, jer navedenu devastaciju sprovode Uprava i NO bez odobrenja Vlasnika tj bez Odluke SkupStine.

Nakon vrlo bitnog i znaéajnog dogadaja koje je pogodilo DruStvo (10.07.2019) — gaSenje proizvodnje- nije sazvana Skupština DruStva, tj nisu formalno i zakonodavno upoznati Vlasnici , te se bez suglasnosti i i odluka vlasnika (SkupStine) idalje sprovode i donose jednostrane mjere i odluke koje devastiraju Drustvo kao i imovinu Vlasnika.

 Ne možemo prihvatiti modele i planove kojima se planira samo pokrenuti ljevaonica ,a bez elektrolize i anodne tvornice, te se ne moze praviti razdor medu radnicima da jedni imaju pravo na rad a drugi ne, te da se preko otpremnina ,,Salju kuci”. Svjedoci ćemo biti da u narednom periodu neće završiti faza 2 i 3, te smatramo da se nikada u ovom modelu neće pokrenuti elektroliza i anode, a pogotovo ne sa ovakvom strukturom vodstva.

Mi, udruga Dial kao predstavnici viasnika kapitala malih dioni¢ara trazimo od NO i Uprave: - da Hitno obustavite organizacijsku devastaciju kompanije, jer navedeno ne doprinosi niti daje nadu da ée se ikada te 2/3 ugasene Tvornice revitalizirati
Naše povjerenje Uprava i NO -nemate
Tražit ćemo sazivanje izvanredne Skuptine te vaSe smjene , zbog losih odluka, zakljucaka i necinjenja u procesu financijske konsolidacije (proslo vise od 9 mjeseci), te nakon gaSenja tvornice niste nas ubijedili da navedeni plan ponovnog pokretanja Tvornice moze biti izvediv i odrziv.

Izričito ste rekli predsjednige NO, da će se proizvodnja u ljevaonici pokrenuti 1.09.2019. Nakon svih nasih analiza vaseg rada mi évrsto vjerujemo da neée, te da sa tim izjavama obmanjujete javnost , radnike i njihove obitelji. Dosljedni smo našem vjerovanju jer saznajemo da Uprava nije pronasla sirovine za pretapanje, izvore financiranja, nije napravila model isplativosti ljevaonice, te kako je za očekivati da ce se to i dogoditi.

Na posljednjoj sjednici NO 16.08.2019. bilo je stavova i razmišljanja o iznalaženju financijskih sredstava za isplate otpremnina radnicima kojima ¢e se uruditi otkaz i to financijskim sredstvima koja bi se trebala osigurati prodajom osnovnih sirovina zatečenih na zalihama te imovine Društva (udjeli u drugim drugtvima). O&tro se protivimo navedenom jer je to protivno zakonu, tj za isto je potrebna suglasnost viasnika.

Tražimo od Vas predsjedniče NO i Uprave da 01.09.2019. javno istupite i objavite da li je pokrenuta Faza 1 pokretanja proizvodnje u Aluminiju, a ako nije zasto nije., te u tom slucaju apeliramo na vašu savjest i moral i trazimo da svi kolektivno podnesete ostavke. Previše ste pogrešaka napravili, da bi ih se idalje od bilo koga mogle tolerirati.

Ponovo napominjemo da je udruga DIAL u posljednih 12 mjeseci poslala na desetine mjera, prijedloga i studioznih analiza prvenstveno na Vladu FBiH kojima se definiraju konkrektne aktivnosti, strategije i koraci u vodenju i sprovodbi restrukture Kompanije te cemo i dalje neumorno Ciniti te upozoravati sve vas na činjenje pogresaka kao i propuste koje sprovodite u svakodnevnom radu.

Manje od dva tjedna je do 01.09.2019 to jest do najavijenog pokretanja proizvodnie, te sa nestrpljenjem iščekujemo vas pozitivan i ubjedujuci stav da će se to i dogoditi. Čvrsto vjerujemo i priželjkujemo da oživite nas i vas Aluminij.

U suprotnom, savjesno izadite pred radnike, njihove obitelji i javnost i zahvalite se na ukazanom povjerenju, jer bi bilo smiješno i zalosno, da dalje upravljate sudbinama napaćenih radnika i nas suvlasnika.

S postovanjem, predsjednik Udruge Dial Zlatko Topić