Podijeli članak

Stanovništvo iz bivše Jugoslavije predstavlja drugu grupu stranaca koji žive u Njemačkoj po brojnosti, odmah nakon onih iz Turske, pokazuju statistički podaci Saveznog zavoda za statistiku Njemačke.

Prema tim podacima, vrhunac doseljavanja iz bivše Jugoslavije dogodio se u periodu 1995-1996. godina, da bi taj broj do 2011. opadao, nakon što je Njemačka ciljanim politikama nastojala vratiti te ljude iz Njemačke u njihove matične zemlje. Većina tih ljudi se iselila u Sjedinjene Države i Kanadu, dok se dio vratio na Balkan. 

Međutim, od 2011. godine, nakon dramatične promjene njemačke politike, koja je iz demografskih razloga ponovo počela poticati politiku doseljavanja u Njemačku, dolazi ponovo do dramatičnog rasta doseljavanja iz zemalja bivše Jugoslavije.  
Radi o najvećem rastu u povijesti doseljavanja građana iz bivšeg jugoslovenskog područja,  pišu Nezavisne novine. U samo četiri godine broj "eksJugoslovena" povećan je sa gotovo 900.000 na 1.180.000 ljudi.  

Kada se radi o građanima BiH koji žive u Njemačkoj, a nisu se odrekli bh. putovnice, njih je u toj zemlji prošle godine živjelo 172.560, od čega se 90.390 odnosi na muškarce.  Ukupno gledano, više od 55 posto otpada na žene, dok ih je oko 45 posto u dobi između 20 i 45 godina.  

Srbijanaca je 2016. godine bilo 223.100, a godinu dana ranije 230.472. Smanjenje broja može se objasniti time što je dio njih vjerovatno preuzeo njemačko državljanstvo. Iako je, apsolutno gledano, više građana Srbije od građana BiH, u odnosu na broj stanovništva iseljenih građana BiH je znatno više, ako računamo po glavi stanovnika.  Pedantna njemačka statistika naše građane podijelila je i po starosnim grupama, pa iz tih podataka vidimo da je u datom periodu u Njemačkoj živjelo 3.415 beba iz BiH, dok je tinejdžera oko 20.000. Kada se radi o stanovništvu u najproduktivnijim godinama, u periodu od 20 do 45 godina, riječ je o 77.755 ljudi, dok njih oko 49.000 ima između 45 i 65 godina. Umirovljenika iz BiH u Njemačkoj je oko 14.000, a njih desetoro je starije od 95 godina. 

Ipak, većina stručnjaka slaže se da ovi podaci ne obuhvaćaju kompletan broj, s obzirom na to da ima i ljudi koji u Njemačkoj rade na crno i koji se ne registriraju kod službenih institucija.