Podijeli članak

U Hrvatskojje uhićen pripadnik crnogorske mafije.

Riječ je o Milošu Radonjiću, državljaninu Crne Gore, koji je uhićen u četvrtak u Slavonskom Brodu u hotelu u kojem je odsjeo, javljaju Vijesti.hr.

U zatvoru u Požegi ga čuvaju specijalci

Prema prvim neslužbenim informacijama uhićen je zbog krivotvorenja dokumenata. Navodno je pomoću lažnih dokumenata predao zahtjev za izdavanjem putovnice u Novoj Gradišci.

Priveden je na Županijski sud u Slavonskom Brodu gdje mu je u petak određen istražni zatvor, a kasnije se ispostavilo da je za njim u Crnoj Gori raspisana tjeralica.

Za njim je raspisana i potraga podgoričkog Interpola s mjerom "uhititi".

Smješten je u Požegu gdje je u istražnom zatvoru pod zaštitom specijalaca, a odakle bi trebao biti prevezen u drugi zatvor u Hrvatskoj.

Ime Miloša Radonjića se spominjalo u kontekstu crnogorske mafije, a dosad je preživio već čet­iri pokušaja atentata.

Četiri atentata

Posljednji se dogodio prije tri godine u lipnju u Ko­to­ru. Ra­do­njić u po­li­ci­ji na­kon na­pa­da ni­je že­lio otkriti ime­na oso­ba ko­je su ga po­ku­ša­le ubi­ti. 

Nedugo prije toga, Ra­do­nji­ća su u ko­tor­skom na­se­lju Do­bro­ta sa­če­ka­la dvo­ji­ca na­pa­da­ča. Pri­šli su mu dok je par­ki­rao is­pred zgra­de u ko­joj ži­ve nje­go­vi ro­di­telji. Na­pa­da­či su pucali prema njemu, a Ra­do­njić je neozlijeđen uspio ući u blin­di­ra­ni Audi A8, što mu je spa­si­lo ži­vot.

De­se­tak da­na ra­ni­je, taj Ko­to­ra­nin te­ško je ra­njen u Tiv­tu is­pred ku­će u ko­joj ži­vi. Dok je par­ki­rao auto, na­pa­da­či su iz he­kle­ra za­pu­ca­li u nje­go­vom prav­cu. Po­go­đen je u ra­me i vrat, a je­dan hi­tac mu je iza­šao kroz oko. Te­ško ra­njen is­ko­čio je iz auto­mo­bi­la i uspio pobjeći

Mje­sec da­na prije toga, pre­ži­vio je još jed­nu sa­če­ku­šu. Dok je bio u autu s pri­ja­te­ljem, tro­ji­ca mu­ška­ra­ca su pucala u njih iz he­kle­ra. Uspio je otvo­riti vra­ta i po­bjeći, pišu Vijesti.hr.