Podijeli članak

Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 16. studenog 2020. godine po prebivalištu osiguranika iznosi 521.495 i u odnosu na prethodno objavljeni podatak od 9.studenog 2020. godine kada je broj zaposlenih iznosio 520.882 je veći za 613.   

Broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 16.studenog 2020. godine u odnosu na 5. svibanj 2020. godine (kada je od početka pandemije koronavirusa evidentiran najmanji broj zaposlenih 507.607) veći je za 13.888 zaposlenih.

Stanje broja zaposlenih na dan 16.11.2020.godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po županijama i općinama može se vidjeti na linku 

Broj zaposlenih prema prebivalištu se bazira na prebivalištu zaposlenika (JMBG) bez obzira gdje je osoba zaposlena (u općini prebivališta ili drugoj općini ili u istoj županiji ili drugom županiji), a broj zaposlenih prema mjestu rada, odnosno prema mjestu poslodavca (JIB-a), priopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH.