Podijeli članak

Vijeće ministara BiH izmijenilo je odluku o sanaciji i rekonstrukciji krova zgrade Predsjedništva BiH planirajući sredstva u ovoj godini od dodatnih 425.000 KM. Zajedno s potrošenih 1,8 milijuna KM u 2018. godini troškovi sanacije krova će premašiti 2,2 milijuna KM.

Izmjena odluke o sanaciji krova Predsjedništva BiH, inače kulturno-povijesnog spomenika, objavljena je u Službenom listu BiH.

Treba naglasiti da je Služba za zajedničke poslove institucija BiH prvi put raspisala natječaj za sanaciju krova na zgradi Predsjedništva BiH u 2016. godini, nakon čega je on ponovljen. Tada je istaknuto da će ukupna cijena biti 1,8 milijuna KM te da će radovi biti završeni do kraja 2017. godine.

O okviru projekta su bili predviđeni radovi na stabilizaciji krova sa zamjenom oštećenih i dotrajalih drvenih greda, zatim konzervacija i zaštita postojećih greda, zamjena kompletnog krovnog pokrova i zamjena gromobranske instalacije.