Podijeli članak

Tagovi

Ograničenja cijena međunarodnih poziva i SMS poruka unutar EU-a, koja stupaju na snagu u srijedu 15. svibnja, znatno će smanjiti račune za korištenje mobitela i za fiksnu telefoniju, kao što je bio slučaju i s ukidanjem naknada za roaming.

Od 15. svibnja za sve će međunarodne pozive i SMS poruke unutar EU-a vrijediti nova ograničenja cijena.

Potrošači će pozive iz svoje zemlje prema drugim zemljama EU-a plaćati najviše 19 centi po minuti, plus PDV, a SMS poruke najviše 6 centi po poruci plus PDV. 

Prema priopćenju HAKOM-a, cijene u Hrvatskoj za pozive i slanje poruka prema bilo kojem broju unutar EU-a bit će znatno jeftinije.

Cijena poziva moći će najviše iznositi 1,76 kuna po minuti, a SMS poruka ne smije biti skuplja od 0,55 kuna.

Alternativne tarife

Ako trenutno korisnik ima alternativnu tarifu za međunarodne pozive, operator ga mora obavijestiti prije 15. svibnja 2019. o novim ograničenjima cijena koja će se početi primjenjivati na njihovu zadanu tarifu od tog datuma. Ako korisnik ne zatraži izričito zadržavanje postojeće tarife, operator ga mora automatski prebaciti na reguliranu tarifu od 15. srpnja 2019.

Operatori i dalje mogu nuditi alternativne tarife u kojima su cijene veće od reguliranih cijena, ali korisnici moraju izričito zatražiti prelazak na tu tarifu prije primjene. Na primjer, korisnik može odabrati prelazak na tarifu u kojoj je trošak pozivanja određenih zemalja obuhvaćenih pravilima (npr. Francuska) viši od zadane granice, ali trošak pozivanja ostatka svijeta (npr. Kanada) je jeftiniji.

Prije nego što korisnik odabere alternativnu tarifu, njegov operator ga mora obavijestiti o prednostima koje mogu propustiti ako se prebace na alternativnu tarifu.

Promjena koja se uvodi 15. svibnja za hrvatske korisnike to znači da će pozivi prema bilo kojem broju iz neke od zemalja EU-a biti jeftiniji, dok pozivi prema brojevima iz država izvan EU-a ostaju neregulirani. 

Operateri nadoknađivali gubitke od roaminga povećanjem cijene međunarodnih poziva

U regulaciju cijena međunarodnih poziva Europska unija krenula je zbog prakse mnogih operatera mobilne telefonije koji su nadoknađivali  gubitak prihoda od roaminga, koje je EU prethodno regulirala, povećanjem cijena međunarodnih poziva.

Mnogi korisnici nisu ni razumjeli razliku između međunarodnih poziva i roaminga, pa je veliki dio njih po ukidanju roaminga bio neugodno iznenađen visokim računima, jer su mislili da pozivi iz vlastite mobilne mreže prema nekom broju u europskom inozemstvu košta jednako kao i poziv unutar domaće mreže.

Novi propisi sada će uvelike ograničiti tu praksu mobilnih operatera.

Komisija navodi primjer prema kojem je osoba koja je mjesečno dva sata iz Italije s talijanskog broja razgovarala s belgijskim brojem plaćala 105 eura. Sada će po novim propisima taj račun iznositi najviše 27 eura, četiri puta manje. (Hina)