Podijeli članak

Sukladno naredbi Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko - neretvanske županije nastava na Sveučilištu u Mostaru obustavlja se u trajanju od najmanje 15 dana, računajući od dana donošenja naredbe (13. ožujka 2020.). Na SUM-u je zbog epidemiološke situacije vezane za koronavirus - COVID 19 formiran Krizni stožer kojega uz upravu Sveučilišta čine dekani fakulteta i IT centar.

Zaključci Kriznog stožera SUM-a su:

- Usvojene su smjernice za organizaciju nastave na daljinu koje će biti dostupne u ponedjeljak, 16. ožujka 2020.

- Studenti Sveučilišta u Mostaru koji su na razmjeni povlače se u Bosnu i Hercegovinu te će Sveučilište pružiti svu potrebnu pomoć studentima pri povratku.

- Preporuka je studentima da se vrate u mjesto prebivališta jer će im nastava biti dostupna putem sustava e-učenja.

- Dekani ustrojbenih jedinica će napraviti plan rada administrativnih djelatnika.