Podijeli članak

Tagovi

Guverner Centralne banke BiH Senad Softić rekao je za N1 da se nisu stekli uvjeti za raspodjelu sredstava od MMF-a izvršnim vlastima.

"Osim promisorne note Ministarstva financija i trezora BiH, za raspodjelu sredstava treba i dodatni dokument, odnosno Odluka Vijeća ministara, što znači da još uvijek nisu stvoreni svi preduvjeti za distribuciju novca", izjavio je Sostić za N1.

Komentirajući stav Dragana Kuline, člana Upravnog odbora Centralne banke, koji je najavio da će na sjednici u četvrtak tražiti kompletnu informaciju o tome zašto novac i dalje stoji na računu Centralne banke, guverner je odgovorio da to nije zadaća Upravnog odbora.

"Ako pojedini članovi UO CBBiH iskažu interes za status kredita MMF, a nisu upoznati do sada, dobiće istu informaciju kao i gore navedenu, da je adresa za raspored sredstava Vijeće Ministara", zaključio je guverner.