Podijeli članak

Skupština Srednjobosanske županije (SBŽ) prihvatila je danas Nacrt proračuna za 2020. godinu, koji je Vlada utvrdila u iznosu od 219.008.488 KM.

Ministrica financija SBŽ-a Mirjana Plavčić izjavila je kako je najveći dio proračuna, odnosno 136 milijuna maraka ili 62 posto, planiran za plaće, naknade i doprinose uposlenih.

Za iduću godinu, planirano je povećanje osnovice za isplatu plaća proračunskim korisnicima, sa trenutnih 285 KM, na 290 KM.

- Uspjeli smo stvoriti uvjete za povećanje osnovice za pet maraka, odnosno za 1,17 posto - kazala je ministrica Plavčić.

Navela je, uz ostalo, da su porezni prihodi veći za 6.6 milijuna maraka i da je proračun realno planiran.

- Zahtjevi proračunskih korisnika bili su daleko iznad raspoloživih sredstava i zahvaljujem im se što su u konačnici dali prednost stabilnosti SBŽ-a - istaknula je.

Nacrtom su, među ostalim, planirani kapitalni transferi u iznosu  od 5.2 milijuna KM, tekući transferi u iznosu od 34.5 milijuna KM, kao i prijenos neutrošenih sredstava za rekonstrukciju regionalnih puteva u iznosu od 3.6 milijuna KM.

Protiv Nacrta proračuna glasao je zastupnik Senad Selimović (SDP), uz obrazloženje da se "godinama prepisuje isti proračun".

Inače, sjednicu Skupštine SBŽ-a obilježila je činjenica da je dnevni red usvojen pet sati nakon njenog početka.

Usvajanju dnevnog prethodila je višesatna rasprava zastupnika o tome treba li Nacrt strategije o mladima biti dio današnjeg dnevnog reda.

Nakon što je odlučeno da u dnevni red bude uvršten Nacrt strategije, čiji je predlagač zastupnica Suzana Krišto (HDZ BiH), uslijedila je diskusija o tome hoće li on biti prva ili zadnja točka dnevnog reda.

U konačnici je usvojen prijedlog Kolegija da Nacrt bude uvršten kao četvrta točka dnevnog reda današnje sjednice.