Podijeli članak

Kolegij Stranke demokratske akcije (SDA) održao je danas sjednicu na kojoj je donio niz zaključaka koji se odnose na aktuelnu kriznu situaciju i mjere vlasti zbog epidemije koronavirusa.

Zaključke Kolegija SDA objavljujemo u cijelosti:

1. Pozivamo građane BiH da se u interesu zaštite vlastitog zdravlja i zdravlja ostalih ponašaju odgovorno i da poštuju sve mjere koje su propisale nadležne institucije u vezi sa sprečavanjem širenja koronavirusa.

2. Pozivamo nadležne institucije da u interesu sprečavanja širenja epidemije objave imena osoba kojima je određena mjera izolacije i da pooštre sankcije za nepridržavanje propisanih mjera.

3. SDA osuđuje neodgovornost i pasivnost predsjedavajućeg Vijeća ministara Zorana Tegeltije, koji do sada niti jednu ekonomsku mjeru u vezi sa epidemijom virusa nije predložio na usvajanje Vijeću ministara, niti Parlamentarnoj skupštini BiH. Pozivamo ga da hitno omogući usvajanje proračuna BiH, osigura pomjeranje plaćanja PDV-a do kraja mjeseca i omogući usvajanje drugih mjera za ublažavanje posljedica epidemije i za podršku realnom sektoru. Upozoravamo predsjedavajućeg Vijeća ministara da će snositi odgovornost za sve posljedice koje će nastati zbog njegove ciljane blokade rada Vijeća ministara.

4. Pozivamo skupštine na državnoj, entitetskoj, županijskoj i općinskoj razini da hitno usvoje rebalanse proračuna imajući u vidu usporavanje gospodarstva i sljedstveno očekivano smanjenje prihoda stavljajući u prioritet preusmjeravanje financijskih sredstava na saniranje posljedica epidemije.

5. SDA od svih institucija zahtijeva da se za vrijeme proglašenog stanja nesreće izazvane pandemijom koronavirusa u javnom sektoru znatno ograniče plaće koje prelaze visinu prosječnog osobnog dohotka. Izuzetak od ovoga trebaju biti uposleni u zdravstvu, policiji, vojsci, civilnoj zaštiti i inspekcijskim službama. Sredstva koja se ostvare na ovaj način trebaju biti usmjerena u odgovarajuće fondove i iskorištena u što učinkovitiju borbu protiv pandemije i saniranja ekonomskih posljedica.

6. Pozivamo Vladu FBiH da pristupi otkupu svih viškova prehrambenih artikala, jamče otkup i poveća robne rezerve.

7. Pozivamo Vladu FBiH i županijske vlade da osiguraju dodatne količine sjemena, mineralnih đubriva i ostalih sredstava za proljetnu sjetvu.

8. Pozivamo Agenciju za bankarstvo da se s komercijalnim bankama usuglasi i jamči moratorij na otplatu kredita fizičkim i pravnim osobama sve dok traje stanje prirodne nesreće.

9. Tražimo od Upravnog vijeća i guvernera Centralne banke da u skladu sa svojim nadležnostima hitno definiraju set mjera koje bi pomogle saniranju ekonomskih posljedica izazvanih koronavirusom.

10. Pozivamo sve gospodarske subjekte koji se bave proizvodnjom lijekova i medicinske opreme da učine sve potrebno na razvijanju domaće proizvodnje onih lijekova i opreme koji su potrebni u borbi protiv epidemije virusa.