Podijeli članak

Tagovi

 

 

 

Maturanti diljem BiH ovih dana nalaze se pred odlukom života. Koji fakultet odabrati, za koje se zanimanje opredijeliti? Na mostarskim visokoobrazovnim institucijama ovih dana započinju upisi na prvu godinu, a budući studenti su u fazi prikupljanja potrebnih dokumenata za upis na željeni fakultet.

 

Sveučilište u Mostaru i Univerzitet “Džemal Bijedić” Mostar raspisali su natječaj za prijem brucoša te su tako na mostarskim fakultetima ove godine predviđena 6762 mjesta za nove studente.

 

10 fakulteta i Akademija


Mostarsko Sveučilište ove akademske godine otvara svoja vrata za 3947 brucoša. Od ukupnog broja slobodnih mjesta za brucoše, 559 je mjesta za koje sredstva osiguravaju nadležna županijska ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta, 1988 za redovite studente koji sami plaćaju svoj studij te 1400 za izvanredne studente za koje sredstva osiguravaju poduzeća ili ustanove u kojima su zaposleni ili sami plaćaju troškove svoga studiranja, prenosi dnevni list.Na mostarskom Sveučilištu studenti mogu birati između 10 fakulteta i Akademije likovnih umjetnosti.  Najviše slobodnih mjesta nudi Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, s obzirom da ovaj fakultet ima najviše studijskih programa i smjerova, gdje su predviđena 1062 slobodna mjesta za brucoše. Nakon njega slijede Filozofski i Ekonomski fakultet, koji su, zajedno s Pravim fakultetom, i dalje najzanimljiviji potencijalnim studentima. Kad je u pitanju Filozofski fakultet, u akademskoj 2012./2013. budućim studentima nudi 13 različitih studija, koji su organizirani jednopredmetno i dvopredmetno. Ekonomski fakultet ove godine svoja vrata otvorio je za 730 studenata, od toga ima 350 mjesta za studij poslovne ekonomije, a za stručne studije 380 mjesta. Najmanje studenata prima Farmaceutski fakultet koji ove godine upisuje drugu generaciju brucoša, a predviđeno je 20 slobodnih mjesta. Mali broj novih studenata upisuje i Akademija likovnih umjetnosti pa je za buduće akademske slikare, kipare i grafičare predviđeno svega 15 slobodnih mjesta.

 

Prijave za upis primaju se već od idućeg tjedna, odnosno za prvi (srpanjski) razredbeni rok prijave se primaju od 25. lipnja do 29. lipnja, a za drugi (rujanski) razredbeni rok od 3. do 7. rujna Prijave za drugi rok primat će se samo za studije na kojima ostane slobodnih mjesta nakon prvog roka. Izbor pristupnika za upis na fakultete obavljat će se razredbenim postupkom, i to u prvom roku od 2. do 6. srpnja, a za drugi rok predviđeni su upisi u vremenu od 10. do 14. rujna. Upisi na I. godinu studija na prvom upisnom roku provodit će se od 9. do 13. srpnja, a na drugom roku od 17. do 21. rujna. Upisi na studije obavljaju se prema rezultatima postignutim u razredbenom postupku. Od ove akademske godine upisnine su za 100 do 150 maraka povećali Fakultet strojarstva i računarstva, Građevinski fakultet i Fakultet zdravstvenih studija. Svi studenti pri upisu na fakultete trebaju dostaviti i potvrdu o prebivalištu ili boravištu, a prema odluci Senata uplaćuju 10 maraka za Studentski zbor Sveučilišta.

 

Počele prijave za upis

 

Kad je u pitanju Univerzitet “Džemal Bijedić” Mostar, ova visokoobrazovna institucija svoja vrata otvara za 2815 brucoša, a budući studenti imaju na raspolaganju osam fakulteta. Od tog broja, 825 mjesta je predviđeno za redovite studente uz potporu Ministarstva, 1080 mjesta je za redovite studente koji sami plaćaj studij, 540 mjesta za izvanredne studente i 320 mjesta za učenje na daljinu. Najviše mjesta za buduće studente predviđeno je na Nastavničkom fakultetu, i to 1050 mjesta. Slijedi Fakultet humanističkih nauka, Mašinski fakultet i Ekonomski fakultet. Upis na prvu godinu studija u akademskoj 2012./2013. godini počeo je i trajat će do 6. srpnja. Pravo upisa imaju državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i osobe bez državljanstva sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja. Izuzetno, kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo sudjelovanja na prijemnim rokovima i prije izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju u inozemstvu, ali se na prvu godinu studija mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije, a najkasnije do početka školske 2012./2013. godine.

 

Pravo sudjelovanja na prijemnim rokovima i polaganje prijemnog ispita imaju i kandidati sa završenom srednjom školom po programu IB međunarodne mature, s tim što su dužni dostaviti svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi prije početka upisa. Vijeće Univerziteta “Džemal Bijedić” još nije donio odluku o tome koliko će točno iznositi cijene školarina pa će se te informacije znati uskoro. Studenti koji će se upisati na prvu godinu studija akademske 2012./2013. god. kao i studenti ostalih godina studija će plaćati troškove studija u skladu s odlukom Vijeća Univerziteta. Sve ostale detaljnije informacije za upise na mostarske fakultete studenti mogu pronaći na web stranicama Sveučilišta u Mostaru www.sve-mo.ba. i Univerziteta “Džemal Bijedić” Mostar www.unmo.baŠto je potrebno za upis na Univerzitet “Džemal Bijedić” Mostar?

 

Za prijavu za upis na prvu godinu studija kandidat je dužan predati sljedeće dokumente: - zahtjev za upis u kojem je točno naznačen odjel i smjer na koji se prijavljuje, originalne svjedodžbe o završenim razredima srednje škole u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente. Prijemni ispit obavit će se u razdoblju, rasporedu i vremenu koje će utvrditi fakulteti pojedinačno i oglasiti na svojim oglasnim pločama uz detaljne informacije o sadržaju i načinu polaganja prijemnog ispita. Za upis na visokoškolske ustanove primljeni kandidati podnose upisni i dva prijavna lista (ŠV obrazac), upisnicu, indeks, dvije fotografije, liječničko uvjerenje o zdravstvenom stanju studenta (izdaje ga odgovarajuća zdravstvena ustanova), dokaz o uplati školarine, uvjerenje o državljanstvu.

 

Što je potrebno za upis na Sveučilište u Mostaru?

 

Prijave za razredbeni postupak budući studenti predaju odgovarajućem fakultetu na kojem žele studirati i prilažu potrebne dokumente. Potrebno je priložiti izvadak iz matične knjige rođenih, svjedodžbu o završnom ispitu (maturi) i svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju. Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o istovrsnosti svjedodžbe. Liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima potrebno je za studij na Medicinskom fakultetu i Fakultetu zdravstvenih studija. Liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima od obiteljskog liječnika potrebno je za Studij fizičke kulture i za smjer Viša sportska škola na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti. Pristupnici na Akademiju likovnih umjetnosti dužni su priložiti i mapu s domaćim radovima (slikari i grafičari: 30-ak radova u boji i crtežu; kipari 30-ak crteža te 3-5 kiparskih radova) tvrdih korica formata 70 x 100 cm. Pri upisu je potrebno priložiti i dokaz o uplati razredbenog postupka koji iznosi 50 maraka, a troškovi se uplaćuju na žiro račun članica Sveučilišta u Mostaru. Maturant koji se prijavljuje na više mjesta predaje originalne dokumente jednom fakultetu, a drugim fakultetima predaje ovjeren prijepis ili ovjerene fotokopije uz potvrdu fakulteta kojem je predao originalne dokumente.

Bodovanje općeg uspjeha i predmeta na Sveučilištu u Mostaru

 

Izbor budućih studenata za upis na studije obavlja se razredbenim postupkom koji se zasniva na vrednovanju uspjeha u prethodnom obrazovanju. Na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu, za studij agronomije boduje se opći uspjeh i prosjek ocjena iz biologije i kemije. Za studij prehrambene tehnologije boduje se opći uspjeh i prosjek ocjena iz kemije, biologije, matematike i fizike. Na Ekonomskom fakultetu boduje se opći uspjeh i prosjek ocjena iz hrvatskog jezika, matematike i informatike. Za upis na Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti boduje se opći uspjeh iz srednje škole i prosjek ocjena iz relevantnih predmeta za pojedine studije. Maturantima koje žele upisati Fakultet strojarstva i računarstva boduje se opći uspjeh i prosjek ocjena iz matematike i fizike.

 

Za Fakultet zdravstvenih studija bodove nosi opći uspjeh, i to za studij sestrinstva prosjek ocjena iz kemije i biologije, a za studij fizioterapije – prosjek ocjena iz fizike, kemije i biologije, za studij radiološke tehnologije – prosjek ocjena iz fizike, kemije i biologije, za studij sanitarnog inženjerstva - prosjek ocjena iz fizike, kemije i biologije.
Za upis na Farmaceutski fakultet potreban je opći uspjeh iz srednje škole, na Filozofskom fakultetu opći uspjeh iz srednje škole i prosjek ocjena iz relevantnih predmeta za pojedine studije. Na Građevinskom fakultetu opći uspjeh i prosjek ocjena iz matematike i fizike, na Medicinskom fakultetu opći uspjeh i prosjek ocjena iz fizike, kemije i biologije, a na Pravnom fakultetu opći uspjeh i prosjek ocjena iz hrvatskog jezika, povijesti i filozofije.

Visina školarine po semestru na Sveučilištu u Mostaru


Fakulteti Redoviti Redoviti uz plaćanje Izvanredni

1. Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet

a Studij agronomije 150 600

b Studij prehrambene tehnologije 800

2.Ekonomski fakultet 100 600 500

Stručni studij 600 600

3 Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti 100 600 600

a Studij fizičke kulture 100 750

a1 Viša sportska škola 850

b Studij glazbene umjetnosti 100 750

b1 Instrumentalni smjer 1000

4. Fakultet strojarstva i računarstva 150 650 750

5. Fakultet zdravstvenih studija 150 900 900

6. Filozofski fakultet 150 750 750

7. Građevinski fakultet 200 750

8. Medicinski fakultet 100 1000

9. Pravni fakultet 500 750 750

10. Farmaceutski fakultet 100 1500

11. Akademija likovnih umjetnosti 100

Bodovanje predmeta na Univerzitetu “Džemal Bijedić”

 

Rangiranje kandidata vrši se na osnovi ukupnog broja bodova dobivenih na osnovi općeg uspjeha u srednjoj školi, posebni kriterij odnosi se na priznanje stečeno za uspjeh tijekom školovanja ili na natjecanjima iz poznavanja znanstvenih (stručnih) disciplina ili po osnovi vrhunskih rezultata u sportu, a pojedinačni kriterij se odnosi na prosjek ocjena iz 2 do 4 predmeta u dva razreda srednje škole, u kojima su zastupljeni predmeti značajni za odgovarajući studij. Kod upisa na Ekonomski fakultet vrednuje se matematika i sociologija. Na Građevinskom i Mašinskom fakultetu vrednuje se uspjeh iz matematike i fizike. Na Pravnom fakultetu bodove nose bosanski/hrvatski/srpski jezik i povijest. Na Fakultetu humanističkih nauka boduju se bosanski/hrvatski/srpski jezik i povijest te drugi predmeti, ovisno o studiju koji se upisuje. Za upis na Fakultet informacijskih tehnologija boduju se bosanski/hrvatski/srpski jezik i matematika, a na Agromediteranskom fakultetu boduju se kemija i biologija.