Podijeli članak

Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo danas je svečano obilježio dvadeset godina.

Kao dioničko društvo, osnovan je 1999. godine s ciljem uspostave centralne baze podataka o vrijednosnim papirima i njihovim vlasnicima, i to s početnim kapitalom od 100.000 KM podijeljenom u 1.000 dionica nominalne vrijednosti po 100 KM.

Izrastao je u modernu instituciju koja u dematerijaliziranom obliku, kao elektronski zapis, registrira, čuva i održava podatke o vrijednosnim papirima, odnosno obavlja poslove prijenosa u skladu sa zakonom kojim se uređuje emisija i promet vrijednosnih papira, zatim poslove u vezi s isplatama i drugim prinosima iz vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata.

Čelnici te institucije, Marina Orlando i Osmo Polutak, danas su prezentirali aktivnosti koje su obilježile rad Registra u proteklih 20 godina, te izrazili zadovoljstvo postignutim rezultatima, jer, kako su istakli, Registar je zadržao pozitivnu karakteristiku, odnosno, pozitivno poslovanje.

Nominalna vrijednost svih registriranih vrijednosnih papira do lipnja ove godine iznosi 12.208.414.493 KM, a od toga dužnički iznose 806.473.732 KM, a vlasnički vrijednosni papiri 11.402.940.761 KM.

Učinjeni su značajni koraci za osuvremenjivanje i nadopunu djelatnosti, te je tako Registar doprinio i dao afirmativan pomak razvoju tržišta kapitala u FBiH, prenosi Fena.

Vizija Registra je, kako je naglašeno, dosegnuti i održati poziciju jadne od najkvalitetnijih i najpouzdanijih i najuglednijih institucija na tržištu kapitala, uz omogućavanje i doprinos daljnjeg razvoja i integriteta kapitala.

- Pružajući kvalitetne i raznovrsne usluge korisnicima, u buduće planiramo razvoj i unaprjeđenje usluga razvojem digitalnih servisa za elektronski pristup podacima, usklađivanje s novom zakonskom regulativom i EU standardima, prekograničnu trgovinu vrijednosnim papirima i drugo – rekla je Orlando.

Dodala je da je temeljna zadaća Registra zaštita podataka o vrijednosnim papirima i svih transakcija koje se odnose na prijenos vlasništva ili izmjenu statusa.

CSD (Central Securities Depositora) sustav sa svojim pomoćnim aplikacijama predstavlja jezgru informacionog sustava Registra.