Podijeli članak

U organizaciji Studija logopedije, Filozofskoga fakulteta i Sveučilišta u Mostaru održat će se prva web-konferencija pod nazivom Afazija: Simptomi, Uzroci i Multidisciplinarni pristup, 29. i 30. lipnja 2020. godine u 16 sati.

Prema American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) mjesec lipanj posvećen je podizanju svijesti o afaziji. Afazija je stečeni jezični poremećaj koji može nastati uslijed moždanoga udara, ozljede mozga, traume glave, tumora ili infekcija. Cilj konferencije je podizanje svijesti o ovome jezičnom poremećaju o kojem se danas malo zna u široj populaciji.

Na konferenciji će izlagati:

  • Chris Code, University of Exeter: Afazija - psihosocijalni i emocionalni utjecaj

  • Davor Batinić, SKB Mostar: Afazija - neurološki pristup

  • Martina Vuković i Karolina Lice, SUVAG: Afazija - osobna, obiteljska i terapijska perspektiva

  • Zdravko Kolundžić, SUM/Sveučilište u Rijeci: Afazija - multidisciplinarni pristup.

 

Pristup konferenciji bit će moguć preko poveznice Google Meeta koja će biti objavljena na službenim stranicama Sveučilišta u Mostaru i Filozofskoga fakulteta.