Podijeli članak

Nakon upućenog apela javnosti i institucijama vlasti, Rektorski zbor/Rektorska konferencija BiH donijela je i dva dodatna zaključka.

Rektori javnih univerziteta/sveučilišta na Rektorskom zboru/konferenciji BiH razmatrali su provjere vjerodostojnosti diploma od strane javnih institucija. Budući te aktivnosti značajno vremenski opterećuju administrativno osoblje fakulteta i univerziteta/sveučilišta usuglasili su o uvođenju naplate provjere diploma u najmanjem iznosu od 100 KM.

Obzirom na aktivnosti Porezne uprave FBiH na Univerzitetu u Tuzli za koje rektori smatraju da je pritisak na normalno funkcioniranje univerziteta/sveučilišta, rektori javnih univerziteta/sveučilišta zatražit će hitan sastanak s federalnim premijerom, ministricom financija i direktorom Porezne uprave FBiH kako bi se zaustavile radnje koje štete radu univerziteta/sveučilišta i koje imaju za posljedicu ograničenje autonomije.