Podijeli članak

J.P. "Deponija" Mostar raspisala je tender za nabavku usluga izrade glavnog projekta i pratećih dokumenata za proširenje regionalne sanitarne deponije čvrstog otpada Uborak-Buđevci u Mostaru

Pored ovog, raspisan je i tender za izvođenje radova na dogradnji 1ha ove deponije.

Kako se navodi, dograđuje se površina od 1 ha, a procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a je 950.000 KM.

Rok za prijem ponuda je 2. veljače 2017.

J.P. "Deponija" d.o.o. Mostar je 01.09.2014. godine počela sa prikupljanjem otpada i njegovim recikliranjem i zbrinjavanjem na ekološki prihvatljiv način u skladu sa Zakonom i propisanom tehnologijom sa područja Regije za upravljanje čvrstim otpadom, piše Akta.