Podijeli članak

O temi: „Financijsko integriranje Sveučilišta u Mostaru“ održan je danas radni sastanak u prostorijama Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru na kojemu su, uz rektora i dekane Fakulteta, bili nazočni i prof. dr. sc.  Dragan Čović, predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH, predstavnici osnivača, Upravnog odbora i Senata Sveučilišta.

U ime dr. sc. Nevenka Hercega, predsjednika Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, na sastanku su bili nazočni: Veselko Čerkez, predstojnik Ureda predsjednika Vlade HNŽ, Dinka Lasić, pomoćnica ministra za visoko obrazovanje u HNŽ i Martina Ćosić, savjetnica predsjednika Vlade HNŽ.

"Želimo financijsko integriranje Sveučilišta u sklopu kojega će isti rad na svim fakultetima biti jednako vrednovan“, istaknuo je prof. dr. sc. Zoran Tomić, rektor Sveučilišta u Mostaru.

Dodao je i to kako je u ovom modelu financijskog integriranja  iznimno bitna uloga osnivača, te  ih je, zahvaljujući im na dosadašnjem razumijevanju potreba Sveučilišta, a napose Vladi HNŽ,  pozvao  da još snažnije podupiru njegov rad, imajući na umu njegovu ulogu i značaj u društvu.

Prof. dr. sc. Zdenko Klepić, prorektor za poslovanje, ljudske potencijale i upravljanje kvalitetom  detaljnije je predstavio model financijskog integriranja Sveučilišta, koji je nakon rasprave pojedinačnim izjašnjavanjem podržan  od strane svih dekana fakulteta – članova Senata.