Podijeli članak

Prof. dr. Norman Sartorius, univerzitetski profesor i jedan od najistaknutijih psihijatara svoje generacije, bit će predavač u okviru promocije borbe protiv stigme s ciljem smanjenja diskriminacije prema osobama s mentalnim poremećajima na nivou zajednice u sklopu aktivnosti Projekta mentalnog zdravlja. 

Projekt mentalnog zdravlja podržava uspostavljanje dugoročno održivih mehanizama s ciljem smanjenja i suzbijanja stigme, diskriminacije i socijalne isključenosti osoba s mentalnim poremećajima, kako bi se osiguralo pružanje jednakih prilika za sve i stvorili uvjeti za unaprjeđenje kvaliteta života ovih osoba i njihovih obitelj. 

Projekt podržava Vlada švicarske a provodi Asocijacija XY u suradnji s Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

U sklopu planirane posjete svjetski priznati psihijatar prof. dr. Norman Sartorius održati će javna predavanja u Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci. 

- Uvodno predavanje na temu “Mentalno zdravlje djece i mladih u Europi” održat će se 
u okviru simpozija” Psihijatrijski dani” 23. 10. 2015. godine, u hotelu “Saraj” u Sarajevu sa početkom u 9.00 sati.  

- Predavanje na temu “Nove smjernice u borbi protiv stigmatizacije” bit će održano u Mostaru na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, 26.10. 2015. godine, sa početkom u 12.00 sati, a uvodničari predavanja će biti predstojnik katedre za psihijatriju medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Miro Klarić i pomoćnik Federalnog ministarstva zdravstva prim. dr. Goran Čerkez. 

- Predavanje “Nove smjernice u borbi protiv stigmatizacije” bit će održano 27.10.2015. godine, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci sa početkom u 12.00 sati, a uvodničari predavanja su rukovoditelj odijela za bolničku i zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS dr. Milan Latinović, šef katedre za psihijatriju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci doc.dr. Mira Spremo i Nacionalni koordinator za mentalno zdravlje RS dr. Biljana Lakić. 

- U okviru posjete prof. dr. Normana Sartoriusa Banjoj Luci će biti organiziran i “Doručak sa stručnjakom”, 27.10. 2015 godine od 08.30 do 09.30 sati, gdje će razgovarati sa specijalizantima i mladim psihijatrima iz RS.