Podijeli članak

Vlada Federacije BiH danas će se, na sjednici koja je počela u Sarajevu, izjasniti o nacrtima Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu i Zakona o njegovom izvršavanju.

S ciljem omogućavanja preduvjeta za prelazak Federalnog fonda za mirovinsko i invalidsko osiguranje na trezorsko poslovanje, na dnevnom redu su i nacrti izmjena i dopuna Zakona o trezoru i Zakona o budžetima, te izmjena Zakona o doprinosima.

Vlada će razmatrati predložene izmjene i dopune Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta FBiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji subvencija javnim poduzećima namijenjenih uvezivanju radnog staža.

U dnevni red je uvrštena i informacija o izradi Federalne strategije zaštite okoliša za period 2020. - 2030. godina, koja će sadržavati zajedničke strateške ciljeve koji obuhvaćaju dugoročnu viziju politike zaštite okoliša u BiH, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.