Podijeli članak

Možemo napraviti poveznicu između sadašnje COVID-19 infekcije i loših rezultata u liječenju kod nekih pacijenata s pandemijom pretilosti. Jedna dio pacijenata ima vrlo lošu kliničku sliku u smislu da završe na respiratorima i to su obično pacijenti treće životne dobi. Ono što se zna u zadnjih mjesec dana je da  postoji jedan dio mlađih pacijenata koji nemaju udružena oboljenja, ali završe na aparatu za disanje. Došlo se do zaključka da većina tih pacijenata bili gojazni ili pretili - kazao je u razgovoru za Fenu prof.dr. Fuad Pašić, šef odjeljenja Opšte i abdominalne kirurgije, Klinike za kirurgiju Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla, izvanredni profesor na Katedri za kirurgiju, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli  i predsjednik 'Društva za debljinu u BiH'.

Kao šef Opće abdominalne kirurgije UKC Tuzla, Pašić je kazao da je ova ustanova centar izvrsnosti za liječenje gojaznosti na kojem se može dati multidimenzionalnu i multidisciplinarnu medicinsku skrb pacijentima.

- Na  Klinici za kirurgiju  operiramo pacijente koji imaju morbidnu patološku gojaznost i koja u principu kirurškim liječenjem može da izazove ne samo mršavljenje pacijenata, već udruženih oboljenja koja imaju ti pretili pacijenti - kazao je Pašić u povodu prijema 'Društva za debljinu Bosne i Hercegovine' u članstvo Europske asocijacije za gojaznost (EASO).

Na godišnjoj skupštini Glavnog savjeta EASO-a održanog virtualno online 26. lipnja je ratificirano članstvo 'Društva za debljinu Bosne i Hercegovine' u članstvo ove krovne europske organizacije koja se bavi problemima i tretmanom gojaznosti i njenih komplikacija.

Barijatrijska ili metabolička kirurgija, odnosno kirurgija gojaznosti je grana medicine koja se bavi operativnim liječenjem morbidno gojaznih ljudi s ciljem ubrzavanja procesa mršavljenja osoba kod kojih to nije moguće uraditi dijetalnim mjerama ili kod  kojih je potreban značajan gubitak na tjelesnoj težini u relativno kratkom vremenu zbog postojanja ostalih oboljenja koja su posljedica gojaznosti.

UKC Tuzla je trenutno jedina ustanova u BiH u kojoj je moguće u punom kapacitetu dobiti prijeoperacijski dijagnostički profil pretilog pacijenta. Stvarno stanje i objektivan uvid u zdravlje pretilog pacijenta u UKC Tuzla, odnosno prisustvo drugih oboljenja kroz različite dijagnostičke postupke daju članovi multidisciplinarnog tima za liječenje pretilosti i to endokrinolog, gastroenterolog, psihijatar, klinički psiholog, anesteziolog i kirurg. Po potrebi u evaluaciji stanja pacijenta mogu biti uključeni kardiolog, pulmolog ili neka druga specijalnost.

Na takav način kroz regionalno respektabilnu Kliniku za interne bolesti UKC Tuzla u prethodnim godinama su tretirani preoperativno pacijenti iz Hrvatske, Austrije, Švicarske i cijele BiH.

Klinika za kirurgiju UKC Tuzla, sa svojim barijatrijskim timom kroz personalizirani pristup može ponuditi morbidno pretilim pacijentima u svrhu njihovog liječenja nekoliko kirurških zahvata. Ideja kojoj se stremi je personalizirana medicina, odnosno personalizirana barijatrijska kirurgija.

-Pri izboru operativnog zahvata moraju biti uzete u obzir dob pacijenta, spol, prisutna komorbidna oboljenja, indeks tjelesne mase, eventualni prethodni operativni zahvati, prehrambene navike, socijalni i psihološki status i mnoge druge varijable. Da bi ideja bila ostvariva, ona podrazumijeva apsolutno dobru, uigranu, sigurnu i educiranu kiruršku ekipu kao i sve druge članove multidisciplinarnog tima koji svako u svom domenu moraju da daju doprinos u liječenju ovih kompleksnih pacijenata- pojašnjava prof. dr. Pašić.

 Udruženje "Društvo za debljinu" u BiH (www.debljinabih.ba) je formirano 2015. godine u Tuzli na prijedlog i inicijativnu brojnih liječnika iz cijele BiH. Sjedište Udruženja je u UKC Tuzla.

Osnivanjem ovog udruženja permanentnim aktivnostima ušlo se u širokobazično multidisciplinarno izučavanje problema gojaznosti.

Stalni plodotvoran rad 'Društva za debljinu u BiH' prepoznat je i u europskim okvirima, što je krunisano članstvom u EASO-u.

 Disperzija znanja vrhunskih eksperata iz različitih grana medicine endokrinologa, gastroenterologa, neuropsihijatara, anesteziologa, kirurga, nutricionista je učinila da najnovija saznanja o „pandemiji pretilosti“ budu dostupna mnogobrojnim medicinskim i nemedicinskim stručnjacima kroz organizaciju dva međunarodna kongresa Tuzla i Mostar, te jedne međunarodne ekspertne panel konferencije u Bijeljini.