Podijeli članak

Među do sada provjerenim diplomama zaposlenim u federalnim institucijama ima i lažnih, potvrdila je ministrica obrazovanja i znanosti FBiH Elvira Dilberović.

"Proces je pri kraju. Negdje je sve u redu, a ima i slučajeva da nije u redu", rekla je Dilberović.

Potpuna informacija

Uprkos tome što se službenici plaćaju javnim novcem, ni nakon inzistiranja da odgovori koliko ih je prihvatilo posao znajući da nemaju vrijedne dokumente te u kojim institucijama rade, ministrica, koja i pokrenula inicijativu za provjeru diploma, nije željela ništa više reći.

Kazala je da provjera još nije okončana, ali je obećala da će sve javno iznijeti kada pripremi konačnu informaciju za Vladu FBiH. 

Dnevni avaz je upit poslao i Generalnom tajniku Vlade, ali su ih uputili na Ministarstvo obrazovanja, na čijem je čelu Dilberović.

"Očekujem da ćemo na jednoj od narednih sjednica Vlade imati potpunu informaciju o izvršenim provjerama",  rekla je Dilberović.

Napomenula je da ima više od stotinu institucija koje trebaju provjeriti diplome svojih zaposlenih, a samo s visokom školskom spremom ih je više od 1.000.

Zaključak Vlade

Zaključak o provjeri diploma svih zaposlenih u svim federalnim tijelima uprave, zavodima, agencijama, pa i poduzećima u većinskom vlasništvu FBiH, donijela je Vlada početkom godine.

U nekoliko institucija koje su jučer kontaktirane tvrde da je kod njih sve u redu, a da je postupak takav da svaka institucija provjerava diplome svojih zaposlenih. U konačnici, izvještaj se šalje ministrici obrazovanja.

Rok u kojem su sve diplome trebale biti provjerene bio je šest mjeseci i on je prošao, ali mnogi kasne zbog objektivnih razloga, kao što je činjenica da neka sveučilišta traže i do 351 KM za potvrde, kazala Dilberović.