Podijeli članak

Utvrđeno je da oni koji imaju pozitivan način razmišljanja u prosjeku imaju 11-15 posto duži životni vijek od pesimista, s više šanse da žive do 85. godine.

Otkriveno je da optimisti bolje kontroliraju svoje emocije, pa su stoga i vještiji u suočavanju sa stresom što nadoknadno utiče na imunološki sistem.

Istraživanje je provedeno na dvije grupe ljudi koji su bili uključeni u različite studije. 

Naime, 70 tisuća  žena u zdravstvenom istraživanju  medicinskih sestara i 1.500 muškaraca u zdravstvenom istraživanju veterana. 

Ispitivan im je nivo optimizma i općeg zdravlja, vježbanje i dijeta, te koliko su pušili i pili.

Otkrića ovog  istraživanja govore o mogućnosti da povećanje nivoa optimizma može promovirati dugovječnost i zdravo starenje.

Dokazi iz slučajnih kontrolnih ispitivanja sugeriraju da su intervencije, poput zamišljanja budućnosti u kojoj se sve dobro, pokazale intenzivnije kognitivno-bihevioralne terapije koje mogu povećati nivo optimizma.