Podijeli članak

Općinski načelnik općine Posušje Branko Bago raspisao je javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija.

Stipendije se dodijeluju studentima s područja općine Posušje za akademsku godinu 2019./20. (od 1. listopada 2019. do 31. srpnja 2020.), a dodjeljuje se 27 (dvadesetsedam) studentskih stipendija u visini od 100,00 (stotinu) KM mjesečno.

Pravo na studentske stipendije imaju svi redoviti studenti s područja općine Posušje, koji nisu stariji od 26 godina i nisu ponavljali nijednu godinu studija.

Pravo na studentske stipendije nemaju studenti prve godine studija.

Uz prijavu na natječaj studenti trebaju priložiti:

- potvrdu o prebivalištu
- rodni list
- potvrdu o upisanom fakultetu – godini studija, smjeru ili odsjeku, s naznakom da je redovit student i da nije ponavljao nijednu godinu studija
- potvrdu o uspjehu u prethodnoj fakultetskoj godini
- student koji ima tešku bolest ili je invalid, potvrdu ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno potvrdu o postotku invalidnosti studenta
- student čiji član uže obitelji (otac, majka, brat ili sestra) ima tešku bolest ili je invalid, potvrdu ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno potvrdu o postotku invalidnosti člana uže obitelji
- student bez roditelja, izvod iz matične knjige umrlih
- student čiji su roditelji nezaposleni, potvrdu Službe za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja
- student čija braća ili sestre pohađaju fakultet odnosno školu ili su predškolske dobi, potvrdu o pohađanju fakulteta odnosno škole, a za predškolsku djecu izvod iz matične knjige rođenih
- student razvojačenih branitelja, potvrdu od Ureda obrane
- student dijete poginulog branitelja, potvrdu Udruge obitelji poginulih i nestalih
- ovjerenu izjavu da nema primitke po osnovi drugih studentskih kredita ili stipendija

Traženu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Kriteriji za dodjelu stipendija:

- uspjeh u prethodnoj fakultetskoj godini
- studenti deficitarnih zanimanja (elektrotehnika / elektrotehnika i informacijska tehnologija, - strojarstvo, računarstvo, arhitektura / arhitektura i urbanizam, građevina, kemijsko inženjerstvo, - grafička tehnologija, medicina i logopedija)
- završena godina fakulteta
- teška bolest ili invalidnost studenta
- teška bolest ili invalidnost člana uže obitelji studenta
- studenti bez roditelja
- nezaposlenost roditelja
- ostala djeca u obitelji studenta koja studiraju, pohađaju školu i predškolska djeca
- studenti – djeca razvojačenih branitelja

Studenti s prosjekom ocjena 5,0 odnosno 10,0, studenti djeca poginulih branitelja, studenti bez oba roditelja i studenti čija su oba roditelja 100 % invalidi dobivaju studentske stipendije izravno bez bodovanja.

Detaljnije informacije o bodovanju pojedinih kriterija biti će objavljene na oglasnoj ploči zgrade općine i na web stranici Općine Posušje.

Prijave s navedenim dokazima dostaviti u zatvorenoj kuverti osobno ili putem pošte na adresu: Općina Posušje, Ured načelnika, Fra Grge Martića 30, 88240 Posušje s naznakom: Povjerenstvu za dodjelu studentskih stipendija “NE OTVARAJ”.

Natječaj ostaje otvoren do 7. studenog 2019. godine. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Imena studenata koji ostvare stipendije po ovom natječaju biti će objavljena na oglasnoj ploči zgrade općine i na službenoj web stranici Općine Posušje.