Podijeli članak

Na temelju članka 108. stavka 1. točke 2. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH", broj:39/03, 22/06 i 43/10), članka 29. stavak 1. točke 3. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH", broj:77/06, 5/07 i 32/14) i Odluke o proglašenju nepogode uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području HNŽ, Vlade HNZ broj: 01102505 /20 od 17.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite na Šesnaestoj izvanrednoj telefonskoj sjednici održanoj dana

09.04.2020.godine, donosi
ZAPOVIJED

1.Zapovijeda se zabrana kretanja građana na području HNŽ van mjesta prebivališta, s ciljem ograničavanja civilnog prometa između općina/grada unutar HNŽ.

2.Kretanje van mjesta prebivališta građanima omogućiti samo uz posjedovanje propusnice izdate od strane županijskog/općinskog/gradskog stožera civilne zaštite.

3. Zapovijeda se općinskom/gradskom stožeru civilne zaštite da prilikom izdavanja propusnica budu vrlo rigorozni u izdavanju propusnica pojedincima uz opravdano obrazloženje stožera/poslodavca(slobodan protok roba), te osobama kojima je potrebito pružiti nužnu medicinsku pomoć

izuzeci

4. Iz ove Zapovijedi su izuzete službe MUP-a, vatrogastva i hitne medicinske pomoći, te iz ranije donesenih Zapovijedi stožera civilne zaštite.

5. Zapovijeda se općinskom gradskom stožeru civilne zaštite da izdate propusnice za kretanje građana pravovremeno dostavljaju Ministarstvu unutarnjih poslova HNZ.

6. Zapovijed stupa na snagu 10.04.2020.godine u 5:00 sati.