Podijeli članak


Zapovijedi

1. Iz točke 1. Zapovijedi Općinskog Stožera broj 02-40-13/2020 od 22.3.2020., od zabrane kretanja građana na području Grada Mostara od 18,00 do 5,00 sati izuzimaju se i vozači teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu.

2. Izuzetak iz točke 1. ove Zapovijedi odnosi se na domaće i strane državljane vozače teretnih vozila koji su dužni posjedovati potvrdu o angažiranju vozača, s navedenim datumo vremenom početka angažiranja, kojom dokazuje poštovanje mjere izolacije.

3. Za provođenje ove zapovijedi odgovorno je Ministarstvo unutarnjih poslova - Policijska uprava Mostar.

4. Zadužuje se Ministarstvo unutarnjih poslova

- Policijska uprava Mostar da putem Operativnog centra civilne zaštite Grada Mostara izvješćuju Stožer civilne zaštite G Mostara o svim poduzetim mjerama na izvršavanju ove zapovijedi.

5. Ova zapovijed stupa na snagu danom donošenja.