Podijeli članak

U ponedjeljak je u požaru ozlijeđena je radnica banjalučke tvrtke koja se bavi proizvodnjom spužvi. U utorak je, u padu sa skele, ozlijeđen građevinski radnik u Banjaluci. 

Broj ozljeda na radu raste iz godine u godinu

U RS je u prošloj godini na radu stradalo 13 radnika, najviše u građevinarstvu, dok su u elektroindustriji poginula dvojica zaposlenih. Podaci o broju povreda na radu, naročito onih sa smrtnim ishodom, broju oboljenja uslijed nepovoljnih uvjeta rada i profesionalnih oboljenja, pokazuju da stanje u oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu u BiH nije na zadovoljavajućem nivou. 

Zaključak je ovo i prvog Savjetovanja iz oblasti zaštite na radu u BiH, koje je povodom europskog tjedna  sigurnosti i zdravlja na poslu održano u nedjelju u Tesliću, a koje je okupilo inženjere zaštite i zdravlja na radu iz Slovenije, Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Makedonije. 

Svi sudionici složili su se u jednom - u narednom periodu u BiH moraju uslijediti aktivnosti koje bi dovele do smanjenja broja poginulih i teško povrijeđenih.

Zakoni iz perioda SFRJ

Zakoni koji definiraju ovu oblast nalaze se na entitetskom nivou i različito se provode u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko distriktu. 

„Republika Srpska ima donesenu zakonsku regulativu još 2008. godine, a postoji 16 pravilnika iz ove oblasti. U Federaciji BiH se čeka na usvajanje  Zakona o zaštiti na radu u Domu Naroda. Zakon koji se koristi je još iz prethodnog sistema, odnosno SFRJ", kazao je Nikola Šobat, predsjednik Udruženja inženjera zaštite i zdravlja na radu Banjaluka, dodajući da su zemlje u okruženju odmakle po ovom pitanju.

"Hrvatska i Slovenija su odmakle po ovom pitanju, jer su te zemlje članice Europske Unije. I Srbija je dosta odmakla u ovom pogledu i već nekoliko puta vrše izmjenu ovog zakona", kazao je Šobat.

Da bi se smanjio broj povreda na radu neophodno je tražiti veći angažman od Odbora za zaštitu na radu i učešće svih socijalnih partnera za poboljšanje stanja u ovoj oblasti. Također, neophodno je analizirati postojeće zakone, educirati sve zaposlene, a potrebna je i bolja i sveobuhvatnija kontrola poslodavaca i samih radnika, obnavljanje licence i obavezna edukacija inženjera za zaštitu na radu, smatraju u banjalučkom Udruženju inženjera zaštite i zdravlja na radu.

Neophodna Strategija zaštite na radu

Savjetovanje, koje je održano u suradnji sa Savezom sindikata RS, Savezom samostalnih sindikata BiH i Udruženjem za unapređenje zaštite na radu iz Sarajeva, polazna je osnova za izradu Strategije zaštite na radu.

„Strategija zaštite na radu se nalazi i u planu rada Vlade Republike Srpske. Naravno, ona je i u Memorandumu o zajedničkom djelovanju Vlade Republike Srpske i Saveza sindikata Republike Srpske. Po tim planovima na Strategiji zaštite na radu se trebalo početi raditi još u lipnju mjesecu prošle godine. Još uvijek nadležno ministarstvo nije krenulo u aktivnosti po ovom pitanju, zato koristim i ovu priliku da ih javno pozovem da krenemo u izradu ovog jako važnog dokumenta. Moramo imati smjernice i način rada u narednom periodu koji će jasno definirati  dokument“, kaže Nikola Šobat.

Sudionici savjetovanja zaključili su da je za premašivanje vrlo lošeg stanja u oblasti zaštite na radu, neophodno uraditi sljedeće:

Nadležna ministarstva moraju što prije pravno regulirati ovu oblast u skladu s Konvencija  Međunarodne organizacije rada i Direktiva europske unije, (Republika Srpska i Brčko distrikt analiza postojećeg zakona, Federacija BiH donošenje zakona u Domu naroda)
Inspektorati rada se moraju kadrovski ojačati i vršiti preventivne kontrole provođenja zakon, podzakonskih propisa, i standarda iz ove oblasti;

-Sindikati se trebaju intenzivnije uključiti u problematiku zaštite radnika i zauzeti jasne stavove po ovom pitanju, biti jedinstveni i glasniji u zahtjevima i izvršiti pritisak prema nadležnim vlastima za usvajanje propisa koji štite radnike;  

-Sindikati trebaju zahtijevati od poslodavaca da ispunjavaju svoje zakonske obaveze u oblasti zaštite i sigurnosti radnika te putem svojih članova kontrolirati ovaj proces, a uočene nedostatke prijavljivati inspekcijama rada; 

-Nadležne vlasti u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko Distriktu trebaju što prije izraditi i usvojiti Strategiju o sigurnosti i zaštiti na radu; 

-Inspektorati rada trebaju provoditi redovite preglede kod svih poslodavaca bez iznimki, utvrditi nepravilnosti i odrediti kaznene mjere prema poslodavcima bez obzira kojoj političkoj opciji pripadaju u skladu sa zakonima i propisima; 

-Formirati pouzdane baze podataka o povredama na radu sa smrtnim ishodima; 

-Svi socijalni partneri (vlade, sindikati i poslodavci) trebaju zajedno raditi na: provođenju i poboljšanju zakonodavnog okvira u oblasti zaštite radnika; prevenciji zaštite na radu tj. boljoj obučenosti i informiranju radnika što će dovesti do smanjenja broja povreda na radu; od nadležnih tražiti povećanje broja inspektora rada budući da ih nedostaje na terenu;

-Nevladine organizacije su voljne podržavati i pomagati sindikate i radnike u oblasti poboljšanja postojećeg ili usvajanja novog radnog zakonodavstva, informiranju radnika i javnosti;

-Sindikati i nevladine organizacije moraju promovirati oblasti sigurnosti na radu i zaštite zdravlja radnika i stalno isticati ove oblasti kao ključna i bitna pitanja za sve socijalne partnere i društvenu zajednicu; 

-Poseban akcenat bi trebalo posvetiti podizanju svijesti kako poslodavcima tako i radnicima o značaju zaštite zdravlja radnika za firmu, za zdravstvene i penzione fondove i za BIH. 

U cijeli proces trebaju biti uključeni mediji.
Izvor: 6yka.com