Podijeli članak

Na temelju članka 108 i 141. tačka 1) Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi  i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“ broj: 39/03, 22/06 i 43/10), članka 29. točke 2. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“ broj: 77/06, 57/07 i 32/14) i članka 16. Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite i spašavanja na području Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara”, broj 13/10) i Odluke o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Grada Mostara, broj 02-46-3/20, Štab/Stožer civilne zaštite Grada Mostara na izvanrednoj telefonskoj sjednici održanoj, dana 2. travnja/aprila 2020. godine, donosi

Z A P O V I J E D

Zapovijed  broj 02-40-9-1/2020 a u vezi sa zapovjedi  02-40-18/2020  od 23.3. 2020  mijenja se točka 2  i glasi :

Izuzeti pravni subjekti ,pobrojani u točki 2 zapovijedi broj 02-40-9/1 od 30.3.2020 dužni su  osigurati radno vrijeme do 19:00 sati .