Podijeli članak

Nakon višegodišnje borbe sa teškom bolesti, danas je preminuo Dragan Vrankić. Ovaj poznati političar i visoki dužnosnik HDZ-a BiH godinama je vodio borbu protiv karcinoma, ali unatoč svim naporima liječnika i nastojanjim da se bolest pobijedi, priča je nažalost doživjela drugačiji kraj. 

Vrankić je rođen 23.01.1955. godine u Trebižatu, Općina Čapljina. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom mjestu. Stekao je zvanje diplomiranog ekonomiste na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku. Svoju političku karijeru počinje kao zamjenik ministra financija u Vladi Hercegovačko-neretvanske županije, a poslije toga je dva puta biran za zastupnika u saboru Federacije Bosne i Hercegovine.

Od 2003. do 2006. godine obnašao je dužnost ministra financija Federacije Bosne i Hercegovine. Na općim izborima 2006. godine izabran je  za zastupnika u Zastupnički dom PS BiH, ali je tu dužnost napustio kada je izabran za ministra trezora i financija Bosne i Hercegovine.  Kao ministar financija i trezora BiH vršio je i dodatne funkcije: guvernera BiH za Međunarodni monetarni fond (MMF), člana Fiskalnog vijeća BiH, Stalnog odbora za financijsku stabilnost BiH, nacionalnog koordinatora za Instrument pretpristupne pomoći (IPA), predsjedavajućeg Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, člana Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita BiH te člana Stalnog zajedničkog odbora visokih predstavnika država nasljednica bivše Jugoslavije.

U razdoblju od 2010. do 2014.  bio je zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH ga je, 28.10.2015., a Dom naroda 10.11.2015. imenovao za glavnog revizora Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, što je bila zadnja dužnost koju je obnašao.