Podijeli članak

Dana 09. 12. 2019. u jutarnjim satima policijski službenici MUP-a HNŽ su poduzeli propisane mjere i radnje i izvršili deblokiranje pristupa deponije, kojom gospodari JP "Deponije" Mostar. 

Službene radnje su poduzete temeljem zahtjeva Grada Mostara od 02. 12. 2019. i 06. 12. 2019. i Zaključka Vlade BiH od 28. 11. 2019. u kojem između ostalog stoji da se, citiaramo: "... ne prekida odlaganje komunalnog odpada zbog javnog interesa do rješenja  prethodnog pitanja i ishodovanje vodnog akta od strane Agencije za vono područje Jadranskog mora i dopune zahtjea te izdavanje okolišne dozvole".

Zakonom o unutarnjim poslovima propisano je policija je dužna pomoći radi rješavanja poslova i zadaća koji spadaju u nadležnost drugih državnih tijela, gospodarskih društava i pravnih osoba koja vrši javna ovlaštenja, ako se prilikom vršenja tih poslova naiđe na fizički otpor ili se takav otpor može osnovano očekivati. 

Dakle, svi zakonom propisani uvjeti za policijsko postupanje su bili ispunjeni, a zadaća je izvršena bez uporabe sredstava prinude. 

Rezolutno odbijamo bilo kakve insinuacije o "policijskoj diktaturi", "političkoj policiji" i sličnim terminima kojima su nas "počastili" pojedine političke stranke i udruženja radi ostvarivanja svojih jeftinih političkih poena. 

Policija djeluje profesionalno na temlju propisane ovlasti i pravilima struke a sve u cilju osiguranja imovine i osobne siguranosti građana HNŽ, te poštivanja i dosljednog provođenja Zakona iz svog djelokruga rada, navode za Pogled.ba iz MUP-a HNŽ.