Podijeli članak

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko neretvanske županije utvrdio je onečišćenje mora fekalnim vodama na plaži Hotela Posejdon u Vela Luci. Preporučuju se da se ljudi ne kupaju na toj plaži.

Nakon prijave o iznenadnom onečišćenju mora na plaži Hotela Posejdon u Vela Luci u večernjim satima 19.8.2019. godine Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije uzorkovao je more dan kasnije.

Analiza uzoraka mora ne udovoljava uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje.

Uzorkovat će se dodatni uzorci do prestanka onečišćenja.

S obzirom na onečišćenje mora fekalnim vodama Zavod ne preporučuje kupanje do daljnjih obavijesti.