Podijeli članak

Plaće menadžera u mikrokreditnim organizacijama u FBiH uglavnom se kreću od 3 do 5 tisuće KM, ali se jedna MKO odvaja u tom pogledu.

Riječ je o MKO ‘Sunrise’ čiji viši menadžment je u prvoj polovini ove godine imao prosječna mjesečna primanja u iznosu od 7.731 KM, prenosi Biznisinfo, pozivajući se na objavljeni izvještaj Agencije za bankarstvo FBiH.

Na drugom mjestu su menadžeri ‘EKI’-ja čija su mjesečna primanja u prosjeku iznosila 5.148 KM, a na trećem menadžeri ‘Lidera’ sa primanjima od 4.826 KM. Najniža primanja imaju menadžeri MKO ‘Sani’ u iznosu od 1.502 KM.

Naravno, riječ je o privatnim organizacijama i visina primanja ovisi isključivo o odluci rukovodstva.

Mikrokreditne organizacije u FBiH u prvoj polovini ove godine ostvarile su pozitivan financijski rezultat (zaradu) u iznosu od 9,7 milijuna, što je za 2,2 milijuna KM, ili 30 posto više u odnosu na isti period prethodne godine.

U Federaciji BiH je 30. lipnja ove godine dozvolu za rad imalo 12 mikrokreditnih organizacija (MKO), prema informacijama Agencije za bankarstvo FBiH, prenosi BiznisInfo.

Ukupni prihodi MKO za pola godine iznose 41,9 milijuna KM, i veći su za 3 milijuna KM ili 8 posto. Najveći dio prihoda, odnosi se na prihode od kamata koji iznose 37,3 milijuna KM ili 89 posto ukupnih prihoda.

Prosječne ponderisane efektivne kamatne stope na ukupne kredite u mikrokreditnom sustavu u drugom kvartalu 2017. godine, iznosile su 24,94 posto, te su u odnosu na četvrti kvartal 2016. godine smanjene za 0,70 procentnih poena.

Ukupni bruto krediti MKO, kao najznačajnija stavka aktive, sa 30. lipnjom iznosili su 396,1 milijun KM i čine 86 posto ukupne aktive MKO, te su veći za 5 posto u odnosu na kraj prethodne godine.

Mikrokreditiranje je najvećim dijelom usmjereno na kreditiranje poljoprivrede (34 posto), stambenih potreba (21 posto) i ostalog (20 posto), te se većim dijelom odnosi na dugoročne kredite fizičkim licima.

U poređenju s krajem prethodne godine, sa 30.06.2017. godine, mikrokreditni portfolio bilježi rast od 5 posto (18,2 miliona KM), te iskazuje blago poboljšanje pokazatelja kvaliteta aktivnog kreditnog portfolija.