Podijeli članak

Medicinski fakultet u Mostaru utemeljen je 22. travnja 1997. godine. Fakultet je počeo s radom u prostorima tada Kliničke bolnice Mostar na različitim lokacijama. Prostori su adaptirani i prenamijenjeni za rad Fakulteta u predavaonice, laboratorije, knjižnicu i dekanat s uredom studentske referade i računovodstvenim uredom. Početkom listopada 2007. godine otvorena je nova zgrada Medicinskog fakulteta, piše Večernji list BiH.

Napredak u deset godina

Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru jedini je na kojem je studij medicine na hrvatskom jeziku u Bosni i Hercegovini, na kojemu se obrazuje većina hrvatskih studenata medicine iz Bosne i Hercegovine na integriranom studiju medicine i doktorskom studiju iz biomedicine i zdravstva. Iz navedenoga proizlazi njegova odgovornost za sadašnjost i budućnost hrvatske medicine u Bosni i Hercegovini. U svim ostalim aspektima, poput nastavnoga plana i programa, u potpunosti je usklađen sa sličnim institucijama u Republici Hrvatskoj.

Medicinski fakultet jedini je integrirani studij medicine na Sveučilištu u Mostaru i jedini provodi doktorske studije u području biomedicine i zdravstva. Do akademske godine 2003./2004. na Medicinskom fakultetu u Mostaru izvodio se samo studijski program medicine. Nakon prve generacije diplomanada na Medicinskom fakultetu akademske godine 2003./2004. ustrojava se i izvodi poslijediplomski magistarski znanstveni studij “Medicinska skrb i javno zdravstvo”.

Zbog reformi u visokoškolskom obrazovanju akademske godine 2007./2008. upisuje se posljednja generacija magistranata. Na temelju važećih propisa otvorena je mogućnost prijave i obrane doktorske disertacije izvan doktorskoga studija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i trajala je do lipnja 2012. godine. Sukladno bolonjskom procesu, na Medicinskom fakultetu organizira se i provodi doktorski studij biomedicine i zdravstva. U šestogodišnji studij medicine inkorporiran je liječnički staž. Unutar novog kurikula uvodi se stažiranje na petoj i šestoj godini studija, nakon položenih ispita iz područja stažiranja.

Staž inkorporiran u nastavu je evaluiran s 30 ECTS bodova kako bi se kroz bolonjski proces svojim planom i programom približio nastavnom programu europskih fakulteta, čime se stječe lakši transfer i nastavak školovanja studenata. Prema odluci Znanstveno-nastavnoga vijeća, od akademske godine 2010./2011. ukida se završni ispit, no ostavljeno je prostora i vremena da se uvede strukturirani i kvalitetniji završni (diplomski) ispit. Kako se u posljednjih deset godina povećao broj domaćeg nastavnoga kadra, bilježen je značajan porast broja znanstvenih projekata i objavljenih originalnih znanstvenih članaka.

U okviru Medicinskog fakulteta organizirani su Morfološki laboratorij, Laboratorij za integrativnu biologiju i imunologiju, Laboratorij za integrativnu fiziologiju i farmakologiju. Osnovan je Centar za stalno medicinsko usavršavanje, pod čijim se pokroviteljstvom organiziraju stručni tečajevi i Citogenetski laboratorij. U suradnji sa Sveučilišnom kliničkom bolnicom Mostar osnovan je Centar za medicinu spavanja.

Na međunarodnoj razini Medicinski fakultet surađuje s međunarodnim institucijama biomedicinske orijentacije. Medicinski fakultet u Mostaru ima potpisane ugovore o suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Heidelbergu, Medicinskim fakultetom Biomedicinskoga sveučilišta Semmelweis u Budimpešti, Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Ljubljani. Budući da se Fakultet razvijao, povećavao se obujam poslova u nenastavnom području. Pokazala se potreba za većim brojem administrativnog, stručnog i pomoćnog osoblja.

U posljednjih deset godina, zbog povećanja obujma nastavnoga procesa, pokazala se potreba za većim brojem djelatnika. Na Fakultetu je angažirano 175 nastavnika koji čine nastavni i suradnički kadar te 23 nastavnika iz nastavnih baza (DZ). Ukupan broj nastavnoga i suradničkoga kadra koji izvodi nastavu na Medicinskom fakultetu je 296. Temelj financiranja Medicinskog fakulteta u Mostaru je iz zajedničkog proračuna Sveučilišta u Mostaru na temelju ugovora s pet županija s hrvatskom većinom u Federaciji Bosne i Hercegovine koje financiraju Sveučilište. No, značajan dio sredstava financiranja Fakulteta su školarine za studij medicine, doktorski studij, stručne ekspertize te znanstveni projekti. 

Napredno znanje

Na Fakultetu se provodi sveučilišni integrirani (preddiplomski i diplomski) studiji medicine, doktorski studij biomedicine i zdravstva te studiji dentalne medicine. Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru ne provodi stručne ni dislocirane studije. Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru provodi studij medicine po integriranom studijskom programu u trajanju od šest godina. Podjela studijskog programa na preddiplomski i diplomski ciklus teško je primjenjiva na studij medicine. U srednjoeuropskim razmjerima, kojima tradicionalno hrvatska medicina pripada, nije uspješno definirana preddiplomska razina studija medicine s kompetencijama za rad u sustavu zdravstvene zaštite.

Tijekom studija stječe se 360 ECTS bodova, a završetkom studija stručni naziv doktor medicine. Mobilnost studenata tijekom studiranja je moguća u sklopu programa Erasmus, no studenti tu mogućnost rijetko koriste. Stoga se program Erasmus pokazao neučinkovitim. Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru na temelju odluke Senata od 2008. godine ustrojava i izvodi doktorski studij biomedicine i zdravstva iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva te pokriva znanstvena područja temeljne medicinske znanosti, kliničke medicinske znanosti, javnoga zdravstva i zdravstvene zaštite. Doktorski studij traje tri godine i završetkom doktorskoga studija stječe se 180 ECTS bodova.

Doktorski studij temelji se na neposrednom znanstveno-istraživačkom radu studenta na doktorskoj tezi. Na integrirani studij medicine prijavljuju se pristupnici koji su završili gimnaziju ili strukovnu školu medicinskih usmjerenja. Kvaliteta prijavljenih pristupnika je visoka, što se vidi iz prosječnih ocjena srednjoškolskoga obrazovanja, a uočena je i konzistentna kvaliteta pristupnika koji se upisuju na Medicinski fakultet.

Cilj Medicinskog fakulteta u Mostaru je obrazovati zdravstvene djelatnike s optimalnim odnosom znanja, vještina, stavova, odgovornosti i etičnosti kako u znanstveno-istraživačkoj tako i u nastavno-obrazovnoj djelatnosti, a sve u svrhu promicanja zdravstvene djelatnosti, poboljšanja uvjeta i služenja zajednici na općoj i regionalnoj razini. Fakultet teži biti središte naprednoga znanja koje je umreženo u europsko okruženje s prihvaćenim europskim standardima i vrijednostima u području visokog obrazovanja.