Podijeli članak

Temeljem članka 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), Odluke o proglašenju nesreće uzrokovane Coronavirusom na području Federacije BiH, koju je donijela Vlada FBiH, broj: 408/20 od 16.03.2020. godine, Odluke o proglašenju nepogode uzrokovane pojavom Koronavirusa (COVID-19) na području HNŽ-K, koju je donijela Vlada Hercegovačko- neretvanske županije-kantona, broj: 01-01-02-605/20 od 17.03.2020. godine, a u svezi s zapovijedi i preporukama Federalnog i Županijskog stožera civilne zaštite od 23.03.2020.godine, i zbog povećanog broja oboljelih, Općinski stožer civilne zaštite
d o n o s i
Z A P O V I J E D

1. Zapovijeda se zabrana kretanja i zadržavanja na otvorenom prostoru više od dvije osobe, na udaljenosti manjoj od 1,5 metra, na području općine Čitluk, a sve osobe moraju imati zaštitnu masku i rukavice.

2. Zabrana iz prethodne točke odnosi se na sve javne i privatne otvorene površine uključujući sva naseljena mjesta, ulice, trgove, parkove, igrališta i druge prostore na području općine Čitluk.

3. Vlasnici trgovina prehrambenim i higijenskim proizvodima, ribarnice, ljekarne, specijalizirane trgovine medicinskim i veterinarskim proizvodima i opremom, poljoprivredne ljekarne, benzinske crpke, kiosci, pekarnice, kemijske čistionice, specijalizirane trgovine za prodaju ortopedskih i drugih pomagala, specijalizirane trgovine dječjom opremom, trgovine hranom za životinje, trgovine građevinskim, vodovodnim i elektro materijalom, logistički i distributivni centri hrane,
pića i higijenskih proizvoda, vele drogerije, obavezni su da osiguraju protok kupaca i klijenata, s time da se omogući potrebita socijalna distanca od najmanje 2 metra između osoba, uz poštivanje higijensko epidemioloških mjera.

4. Za provedbu ove zapovjedi odgovorna je općinska inspekcija i policijski organi svako iz svoje nadležnosti.

5. Zapovijed stupa na snagu 09.04.2020. godine, a primjenjivat će se do opoziva.

Odluku je potpisao načelnik općine Marin Radišić koji je i sam zaražen koronavirusom.