Podijeli članak

Nogometni klubovi u Federaciji Bosne i Hercegovine danas će moći početi s treninzima i to pod posebnim uslovima. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine izdao je preporuke za treninge profesionalnih sportaša a sve u cilju smanjivanja rizika zaraze koronavirusom.

Preporučuju se pojačane mjere higijene i sanitacije.
Redovno čistiti prostorije sa standardnim deterdžentom, a potom dezinficirati, najmanje dva puta dnevno i nakon svakog prljanja. Predmete kao što su šteke, prekidači za svjetlo, rukohvati, ograde i sl., što češće dezinficirati tijekom dana. Zajedničke prostorije kao što su svlačionice i toaleti dezinficirati što češće, u zavisnosti od broja korisnika.

Također, insistira se na čestom pranju i dezinfekciji ruku, kako uposlenika tako i sportaša.
Na ulazima, i na više mjesta u objektu, u ovisnosti od površine prostora, postaviti sredstvo za dezinfekciju sa uputstvom za korištenje, tako da bude dostupno uposlenicima i korisnicima. Na ulazima treba postaviti dezo-barijere za dezinfekciju obuće i održavati ih redovno.

Ne preporučuje se korištenje tuševa u sklopu objekta.
Sva individualna oprema za vježbanje se mora dezinficirati na početku radnog vremena i nakon korištenja svakog sportaša. Posebnu pažnju obratiti na rukohvate i druge površine koje se dodiruju prilikom upotrebe. Svi korisnici moraju imati vlastite boce za tekućinu koju koriste samo oni, kao i bilo kakve druge lične potrepštine.

Također, strogo je zabranjeno pljuvanje prilikom treninga.

Preporučuje se održavanje treninga i rekreativnih aktivnosti na vanjskom prostoru, a u zatvorenim prostorima preporučuje se osigurati što više površine po osobi, a najmanje 10-15m2. Udaljenost između osoba prilikom izvođenja individualnih vježbi ili vježbanja na spravama mora biti što veća, a najmanje 2 metra. Prilikom ostalih aktivnosti, također treba osigurati udaljenost od 2 metra.

Preporučuje se da uposlenici i treneri nose zaštitne maske preko usta i nosa za vrijeme rada. Uposlenici koji razviju simptome kao što su kašalj, povišena tjelesna temperatura, bol u grlu, uputiti da ne dolaze na posao, nego da se obrate svom ljekaru.

Također prije treninga treba sportistu pitati da li je u zadnjih nekoliko dana imao simptome COVID-19 (kašalj, povišena tjelesna temperatura, bol u grlu). Osobama koje imaju ove simptome ne dopustiti pristup.