Podijeli članak

Predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija razgovarao je danas putem video-linka sa šefom misije Međunarodnog moentarnog fonda u BiH Martinom Petrijem i rezidentnim predstavnikom MMF-a u BiH Andrew Jewell o trenutnoj situaciji u BiH prouzrokovanoj pandemijom koronavirusa. 

Predsjedavajući Tegeltija je tokom razgovora upoznao šefa misije MMF-a u BiH Petrija o stanju u BiH u pogledu zdravstvene situacije, kao i o ekonomskim posljedicama pandemije te o mogućnostima za odgovor vlasti u BiH kako bi se zaštitilo zdravlje i životi građana, što prije oporavila gospodarstvo i vratila radna mjesta, prenosi Klix.ba. 

Predstavnici MMF-a su predsjedavajućeg Vijeća ministara informirali da je izvijesno povećanje sredstava odobrenih BiH kroz instrument za brzo financiranje sa 50 posto na 100 posto uplaćene kvote, odnosno sa 165 milijuna eura na 330 milijuna eura, te istaknuli da će se o tome Odbor direktora izjasniti u ponedjeljak, 6. travnja 2020. godine.

Ovom prilikom, naglašeno je da je izuzetno važno da se entiteti usaglase oko raspodjele sredstava jer će u suprotnom biti pomjeren rok za izjašnjavanje Odbora direktora MMF-a o ovom instumentu.

Predstavnici MMF-a su na sastanku izrazili nezadovoljstvo činjenicom da prilikom koncipiranja mjera za podršku ekonomiji, entitetske vlade nisu konsultovale, niti informirale MMF kao ni druge međunarodne financijske institucije iako se od njih očekuje značajna podrška u finansiranju definiranih mjera.

Predsjedavajući Tegeltija zahvalio se predstavnicima MMF-a na brzoj reakciji na zahtjev BiH za odobravanje hitnih sredstava, te iskazao očekivanje da će se entiteti usaglasiti oko raspodjele odobrenih sredstava kako bi se rokovi ispoštovali i sredstva što prije stavila na raspolaganje entitetima i Brčko Distriktu.