Podijeli članak

Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo bit će održana danas zbog aktualnih događanja na lokalitetu Regionalnog centra za upravljanje otpadom (RCUO) Smiljevići.

Zastupnici će razmatrati Izvještaj o stanju i aktivnostima u okviru RCUO Smiljevići s prijedlogom mjera koji je pripremilo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS kako bi se stanje dovelo na onaj nivo koji je poželjan.

Cilj je da RCUO funkcionira RCUO kao suvremeni Centar, za tretman i iskorištavanje otpada, koji će ispunjavati ekološke standarde propisane važećim propisima, a samim tim će biti eliminirani i svi negativni utjecaji na zdravlje stanovništva i okoliš općenito.

Mnoga će ministarstva biti zadužena za realizaciju cilja, a kako je navedeno u dopisu Vlade KS, Vlada KS će biti zadužena da planira potrebna sredstva u proračunu za 2020. i 2021.godinu, kako bi se provele mjere planirane Programom sanacije za razdoblje 2016-2020.godina, uključujući uspostavu sustava za prečišćavanje procjednih voda, prenosi Avaz.ba.

Tako na primjer, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i KJKP “Rad” Sarajevo će biti zaduženi da izvrše sve neophodne predradnje (odabir tehnologije, prekrivanje dijelova odlagališta, izrada tehničke dokumentacije) za izgradnju i puštanje u pogon prečistača procjednih voda do kraja 2021.godine.

Ministarstvo komunalnog gospodarstva i infrastrukture da, zaduženo da u suradnji s Općinom Novi Grad, u 2020. godini osigura izgradnju kanalizacijskog kolektora Smiljevići - Zabrđe, kako bi se tretirale vode do nivoa omogućavanja ispuštanja u sustav kanalizacije, a ne direktno u otvoreni recipijent - Lepenički potok.