Podijeli članak

Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije u intervjuu za “Večernji list” govori o godini dana rada Vlade, projektima, europskim fondovima i svemu ostalom što je obilježilo prvih dvanaest mjeseci rada ovog sastava Vlade HNŽ-a. Herceg se osvrnuo i na političke prilike u ovoj županiji, kao i ponovno neodržavanje izbora u gradu Mostaru.

Na današnji dan obilježavate prvu godišnjicu imenovanja Vlade HNŽ-a kojoj ste na čelu. Što je obilježilo rad Vlade u protekloj godini dana?

- Skloniji sam gledanju naprijed, ali ponekad se, naravno, treba osvrnuti i na ono što je prošlo, napose ako je bilo dobro… A za Vladu kojoj sam na čelu protekla je godina bila ne samo puna izazova nego i iznimno uspješna, što je rezultat kako kvalitetnog rada tako i odlične suradnje Vlade i Skupštine. U velikoj smo mjeri ispunili zadaće koje smo zajednički identificirali kao prioritetne. Uspjeli smo prvi put od utemeljenja Županije donijeti proračun u tekućoj za sljedeću godinu, i to bez planiranoga deficita, a sve je izglednije da bi ova godina mogla biti presedan i po proračunskom suficitu. Uz realno i odgovorno planiranje, štednju i racionaliziranje potrošnje, ali i jačanjem prihodovne strane proračuna, mi danas imamo situaciju da redovito servisiramo sve svoje obveze. Između ostaloga, svim proračunskim korisnicima plaće se uglavnom isplaćuju do desetog, a transferi i ostala plaćanja su do petnaestog u mjesecu. Ova Vlada, za razliku od prethodnih, ne “gura pod tepih” ni tisuće tužbi proračunskih korisnika zbog kršenja odredbi radnog zakonodavstva i kolektivnih ugovora, kao ni veliki višemilijunski dug po već pravomoćnim sudskim presudama. U cilju izbjegavanja daljnjih troškova, proračunskim smo korisnicima stavili na stol i sporazum o izvansudskoj nagodbi, čime želimo na prihvatljiv način riješiti i taj golemi naslijeđeni problem. Navedeno, ali i još mnogo toga u oblasti financijskog stabiliziranja i konsolidiranja, preduvjet je za pokretanje razvojnih projekata koji su ipak u žarištu zanimanja ove Vlade. Zato smo od početka mandata usmjereni i na donošenje strateških dokumenata, u prvom redu, prve multidisciplinarne i multisektorske krovne strategije razvitka HNŽ-a, na kojoj se intenzivno radi i koja će do kraja godine biti izrađena, ali i prostornog plana, čija je izrada u završnoj fazi, bez kojeg je, također, nemoguće razgovarati o ozbiljnim razvojnim investicijama. Koliko je ozbiljan naš pristup tim dokumentima pokazuje i činjenica kako ćemo prvu godišnjicu rada obilježiti sjednicom Vlade u Jablanici na kojoj ćemo kao jedinu točku razmatrati upravo nacrt strategije razvitka naše županije.

Vidljivo je kako ste se posebno angažirali u oblasti obrazovanja.

- Kada govorimo o obrazovanju, bitno je naglasiti kako se, uz ulaganje u infrastrukturu, za tu oblast iz proračuna redovito izdvaja oko 80 milijuna KM godišnje. I to je svakako jedna od naših dugoročno najisplativijih investicija i visoko je na ljestvici prioriteta ove Vlade. Vezano uz ulaganju u infrastrukturu obrazovnih ustanova cilj nam je u svim tim ustanovama osigurati kvalitetne uvjete boravka i rada djece tako i prosvjetnih djelatnika. Zato smo poduzeli i vrlo konkretne poteze investirajući u dio školskih objekata. Time ne samo da stvaramo kvalitetnije uvjete rada i boravka u njima nego dugoročno smanjujemo troškove njihova održavanja. Ove godine kroz projekte energetske učinkovitosti ulažemo značajna sredstva u objekte triju srednjih i četiriju osnovnih škola u županiji, a za sljedeću godinu planiramo ulaganja u još osam školskih objekata. Osigurali smo i 560 tisuća KM za izgradnju, rekonstruiranje i investicijsko održavanje još četiriju osnovnih škola i srednju školu u Neumu, a kao pomoć jedinicama lokalne uprave u cijelosti smo na sebe preuzeli financiranje prijevoza učenika u visini od 3 milijuna KM. Kada zbrojimo sve investicije u obrazovanje, bez redovitog planiranoga proračunskog izdvajanja za prosvjetu, dolazimo do brojke od oko 10 milijuna KM dodatnih sredstava u ovoj godini. Ipak, ono što bi posebno istaknuo je pitanje zbrinjavanja tehnološkog viška zaposlenika u obrazovanju koje smo na zadovoljstvo svih riješili u sklopu planiranih proračunskih sredstava, a za pomoć učenicima iz socijalno ugroženih obitelji osigurali smo i 1000 kompleta školskih torbi i pribora. Naravno, tu su i naša ulaganja u visoko obrazovanje, bilo kroz redovite tranše Sveučilištu i Univerzitetu i mjesečne dotacije studentskim domovima, bilo kroz stipendiranje i subvencioniranje smještaja za oko 1400 studenata. 

Sva ova izdvanja moguće je osigurati snažnom gospodarskom aktivnošću. Čini li Vam se da su tu napravljeni veliki iskoraci?

- Iskoraci su učinjeni i činit će se i dalje, do kraja mandata. Moramo još dosta toga uraditi na stvaranju povoljnog okruženja za ulaganja i razvitak. U ovoj godini intenzivno smo radili poslove usmjerene prema otklanjanju administrativnih barijera i donošenju propisa koji trebaju doprinijeti unapređenju poslovnog ambijenta u HNŽ-u. Osim toga, donošenjem strateških dokumenata, prije svega, integrirane strategije razvitka HNŽ-a i prostornog plana kojim se reguliraju odnosi u prostoru i daju smjernice za njegovo korištenje i čuvanje, stvorit ćemo ključne pretpostavke za snažniji gospodarski razvitak i ozbiljne investicije. 

Mogu li EU fondovi i suradnja sa susjednim regijama i županijama utjecati na razvitak HNŽ-a?

- Naravno da EU fondovi i suradnja sa susjednim regijama i županijama mogu i trebaju povoljno utjecati na razvitak HNŽ-a, međutim, ne i presudno jer odgovornost  je ipak isključivo na nama. Podsjetit ću kako je HNŽ članica nekoliko međunarodnih organizacija koje okupljaju europske regije: Jadransko-jonska makro-regija, Skupština europskih regija i Skupština europskih vinskih regija. Tu moramo intenzivirati aktivnosti i snažnije se uključivati u međuregionalne i prekogranične projekte. Imamo prednost blizine hrvatskih županija, posebice Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske, s kojima smo već uspostavili partnerske odnose i odličnu suradnju. Primjerice, naši turistički potencijali razlog su više za dobru suradnju s tim županijama jer zajednički možemo stvoriti kvalitetniji i bolji turistički proizvod koji će lakše pronaći kupce na zahtjevnom turističkom tržištu. 

Zdravstveni sustav je u ozbiljnim problemima. Koliko i kako Vlada može pomoći u rješavanju tog problema?

- I u puno uređenijim državama zdravstveni sustavi imaju ozbiljnih problema. Problem našeg zdravstvenog sustava je nemogućnost naplate izvršnih usluga. Općenito, treba provesti reforme koje će održati stabilan sustav financiranja zdravstvenih ustanova, uvesti nove mehanizme plaćanja zdravstvenih usluga, a da se pri tome osigura kvalitetna zdravstvena skrb. Mi, kao Vlada proračunskim sredstvima financijski podupiremo rad bolnica, a naš Zavod zdravstvenog osiguranja, čiji je godišnji proračun 120 milijuna KM, kontinuirano izvršava svoje obveze. 

Nismo se u ovom razgovoru dotakli političkih prilika u HNŽ-u. Grad Mostar je ponovno bez izbora. Kako se sve to reflektira na rad Vlade i odnose u njoj?

- Iznimno sam zadovoljan s odnosima u Vladi i mi, kako sam rekao i na početku mandata, funkcioniramo kao tim. Olakšavajuća je okolnost što smo dio ukupne suradnje naših stranaka i što tom suradnjom lakše rješavamo otvorena pitanja. Vjerujem da će neka sporna pitanja i neka zakonska rješenja, kao što je, primjerice, Zakon o šumama, doživjeti rješenje i protočnost. Nažalost, Grad Mostar je posebna priča. Još uvijek ne postoji spremnost da se on prihvati kao i svaki drugi gradovi u BiH. No, nadam se kako će se otvorena pitanja riješiti u što skorije vrijeme i kako neće biti prepreka nastavku suradnje, a s gradonačelnikom Bešlićem imamo izvanrednu suradnju. Također, odlična je suradnju i s drugim općinama, za čiji smo razvitak, odnosno različite projekte, posebice u vodnoj i cestovnoj infrastrukturi, uz već navedene potpore u oblasti obrazovanja, kulture, medija, sporta i drugih, u ovoj godini uložili značajna sredstva. U našim planovima za 2017. još je snažnija suradnja i ulaganje značajnijih sredstava. 

Iz vaših odgovora da se iščitati kako ste iznimno zadovoljni prvom godinom mandata Vlade kojoj ste na čelu. Istina, takve ocjene stižu iz vaših stranaka, CCI-ija i dr. Kažite nešto o planovima za sljedeću godinu i do kraja mandata?

- Zadovoljstvo je posljedica rada i ostvarenih rezultata jednog dobrog tima. Kada su u pitanju planovi, uglavnom su zacrtani akcijskim planom, ali i realnim okruženjem u kojem živimo, a koje traži odgovore na mnoga pitanja - kako zaustaviti odlazak mladih, stvoriti još bolje uvjete za obrazovanje, kako kulturi i sportu dati mjesto koje im pripada, pomoći najugroženijim skupinama, privući investicije.. Sve su to pitanja na koja moramo ponuditi ne samo odgovore nego i konkretna rješenja, a ovaj tim ima i znanja i spremnosti uhvatiti se s njima u koštac. Imamo potporu naših stranaka koje nose odgovornost za stanje, ne samo u HNŽ--u nego i šire, ali i odličnu suradnju s čelništvom Skupštine i načelnicima u našim općinama, a to su pretpostavke za daljni uspješan rad i dobre rezultate i u slijedećoj godini.