Podijeli članak

Povodom Svjetskog dana planeta Zemlje Gradski odbor Mladeži HDZ-a 1990 Mostar održao je okrugli stol na temu "Utjecaj klimatskih promjena na prirodu i okoliš“ s početkom u 19h u Središnjici HDZ-a 1990.

U radu okruglog stola povodom Svjetskog dana planeta Zemlje, dipl. biolog Ivan Buntić govorio je o zakonskoj regulativi u BiH povezanom s klimatskih promjenama. Istaknuo je da je BiH preko Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa ratificirala 2000. godine „Okvirnu konvenciju UN-a o klimatskim promjenama“, te Kyoto Protokol 2007. godine. Također je naglasio da je urađeno Prvo dvogodišnje izvješće o klimatskim promjenama BiH u rujnu 2014. godine. Od drugih konvencija koje se odnose na klimatske promjene, BiH je ratificirala Ramstarsku konvenciju za zaštitu močvarnih staništa, gdje je zaštićeno područje Park prirode Hutovo blato uvršteno u popis među 1000 svjetskih močvara.

Nadalje, gosp. Buntić je napomenuo da su močvare najugroženiji ekosustavi  na planeti Zemlji, a iznimno su važni za deponiranje CO2 što je izravno povezano s efektom staklenika, te biološkom raznolikosti u endemičnom ugroženom biljnom i životinjskom svijetu. Gosp. Buntić se također osvrnuo na ratifikaciju konvencije o biološkoj raznolikosti te EU Direktive o upravljanju otpadom s aspekta klimatskih promjena na planeti Zemlji. Kada je govorio o otpadu naglasio je važnost prevencije, odnosno smanjenja nastanka otpada, recikliranja, obrade i na kraju odlaganja otpada. Tijekom izlaganja istaknuo je da se koriste alternativni izvori za dobivanje električne energije, kao što su vjetar, sunce i mini hidroelektrane kako bi se sačuvali prirodni resursi, te isti dali u neku drugu funkciju kao što je rastuća grana turizma gdje BiH zasigurno zauzima značajno mjesto. Pri samom kraju izlaganja kazano je o važnosti energetske učinkovitosti, zaštiti šuma te stanju voda s osvrtom na rijeku Neretvu i njezinu deltu.

Ivona Bencun, studentica završne godine Turizma i zaštite okoliša u svom izlaganju je naglasila da osim promjena koje smo sami stvorili, kao što su zagađenja i staklenički plinovi, tu si i prirodne promjene koje se događaju u velikim geološkim ciklusima kao što su solarno zračenje, tektonike kontinenata i vulkanske erupcije. Napomenula je da klimatske promjene ostavljaju za sobom mnoge posljedice od kojih su neke veoma česte, a to su: poplave i oluje, suše i požari, otapanje ledenjaka i podizanje razine mora, otežana proizvodnja hrane, pojava biljnih i životinjskih vrsta nespecifičnih za područje s kojima je ugrožena biološka raznolikost, pojava bolesti nespecifičnih za određeno područje, kao i trajna promjena klime. Osvrnula se i na zaštitu okoliša kojoj svatko od nas može pridonijeti savjesnim odlaganjem otpada, usmjeravanjem na ekološki proizvedenu hranu, smanjenjem korištenja vozila, i uvođenjem energentske učinkovitosti zgrada.

Poruke koje se žele poslati s okruglog stola između ostalih su sljedeće:
- Čuvajte svoj okoliš, jer zdrav okoliš znači bolje zdravstvene uvjete za svakoga od nas.
- Naša Planeta je naše jedino blago.
- Od nas ovisi koliko će dugo priroda opstati.
- Čovjek bez čistog zraka, vode i zemlje ne može živjeti i toga trebamo biti svjesni.
- Svaki očišćeni dio zemlje je prilika za novi život biljki i životinja, a samim tim i čovjeka.
- Velike klimatske promjene se događaju zbog narušavanja prirodne ravnoteže.

„Tražimo kao GO Mladeži HDZ-a 1990 Mostar od svih hrvatskih zastupnika u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti na nivou BiH i Federacije da preuzmu sve aktivnosti i mjere kako bi se kroz zakonsku i, na kraju krajeva, ljudsku inicijativu poduzela sva nastojanja i zaštitilo okoliš, a prvenstveno zdravlje i život ljudi u našoj državi“ – stoji u priopćenju iz Gradskog Odbora Mladeži HDZ-a 1990 Mostar.