Podijeli članak

Na temelju članka 108 i 141. tačka 1) Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi  i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“ broj: 39/03, 22/06 i 43/10), članka 29. točke 2. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“ broj: 77/06, 57/07 i 32/14) i članka 16. Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite i spašavanja na području Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara”, broj 13/10) i Odluke o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Grada Mostara, Stožer civilne zaštite Grada Mostara dana 19. marta 2020. godine,  d o n o s i

                         Z A P O V I J E D / N A R E D B A


1. Zapovijeda se komunalnim poduzećima („Komos“ d.d. u stečaju, „Parkovi“ p.o  i „Komunalno“ d.o.o.) da odmah započnu aktivnosti na provođenju pojačanih izvanrednih mjera odvoza smeća, čišćenja, pranja i dezinfekcije (gradskih ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i ostalih popločanih i asfaltiranih površina) na području Grada Mostara.

2. Dezinfekciju navedenih površina potrebno je uraditi  po preporukama  Higijensko epidemiološke službe Doma zdravlja Mostar

4.  Za provođenje ove zapovijedi odgovorni su rukovoditelji navedenih pravnih osoba, a
nakon obavljene dezinfekcije dužni su podnijeti izvještaj o izvršenju zapovijedi članici stožera Civilne zaštite Grada, načelnici Odjela za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove.

5. Ova  Zapovijed /Naredba  stupa na snagu danom donošenja i ista će objaviti u
 „ Službenom glasniku Grada Mostara „ .