Podijeli članak

Federalni zavod za zapošljavanje (FZZZ) danas je predstavio dva programa zapošljavanja za 2020. godinu. Riječ o Progamu sufinanciranja zapošljavanja te o Programu sufinanciranja samozapošljavanja Start Up.

Javni poziv za sudjelovanje aplikanata u oba programa bit će biti objavljeni 28. veljače na web portalu FZZZ, a osam dana ranije bit će dostupni tekstovi programa kako bi se potencijalni korisnici mogli informirati.

Stručni suradnik za odnose s javnošću FZZZ-a Haris Čuljević na press-konferenciji je naglasio kako je za mjere aktivne politike za zapošljavanje u 2020. godini osigurano 66 milijuna KM.

-Cijenimo da sa ovim sredstvima, koje je u potpunosti osigurao FZZZ, moglo bi da bude obuhvaćeno oko 15.000 nezaposlenih osoba – kazao je Čuljević.

Voditelj sektora za aktivnu politiku zapošljavanja FZZZ Haris Huskić predstavio je programe koji će biti implementirani u ovoj godini.

-Riječ je primarnim programima koje mi već godinama financiramo. Ukupna vrijednost Programa sufinanciranja zapošljavanja je nešto veća od 51 milijun KM, a planirano je da bude obuhvaćeno 13.000 osoba. Ciljne skupine su mladi, žene, osobe dobi do 35 godina sa radnim stažom, zatim osobe preko 40 godina, dugotrajno nezaposlene osobe niže kvalifikacije i bez kvalifikacije, te razvojačeni branitelji – kazao je Huskić.

Ciljna grupa Programa sufinanciranja samozapošljavanja Start up 2020. su osobe prijavljene na evidenciji nezaposlenih dan prije objave javnog poziva, bez obzira na stupanj obrazovanja i starosnu dob, a koji će se nakon prijave na javni poziv registrirati i održati djelatnost u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

-Za realizaciju ovog Programa predviđena su sredstva u iznosu od 14 milijuna KM, a planirano je da bude obuhvaćeno 2.000 osoba s evidencije nezaposlenih u FBiH – kazao je Huskić.

Javni poziv će se istovremeno objaviti u svim županijama, a bit će otvoren tri radna dana, a aplikacije će se moći podnosti putem linka na web portalu FZZZ.

U osvrtu za programe zapošljavanja i samozapošljavanja u 2019. godini, realizirane u saradnji s županijskim službama za zapošljavanje, predstavnici FZZZ su kazali da su zadovoljni, te da je u prošloj godini više od 13.000 osoba potpisalo ugovore.