Podijeli članak

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV) Milan Tegeltija i pojedini članovi VSTV-a uznemiruju javnost iznose netočne informacije u vezi presude Suda BiH u vezi s Pravilnikom o ocjenjivanju rada sudaca i tužitelja, navodi se u priopćenju Suda BiH.

"Predsjednik VSTV-a BiH ističe da neće komentirati presudu Suda, ali tijekom svih svojih javnih istupa na najrazličitije načine komentira bitne elemente onog na što se odnosi presuda te na taj način postupa suprotno svojoj netom javno danoj riječi, standardima u komuniciranju s javnošću, odnosno suprotno demokratskom načelu da je riječ Suda posljednja te da mediji i javnost nisu mjesto gdje se dokazuje ispravnost poništenog akta, dodatnim opravdavanjem i sakrivanjem iza preporuka Europskoga odbor", navodi se u priopćenju Suda BiH.  

Sud podsjeća predsjednika VSTV-a BiH da je suprotno europskim standardima o odgovornosti i transparentnosti, da predsjednik VSTV-a, sudac po zvanju i stranka u postupku, u medijima i javnosti iznosi opravdanje za akte koje je Sud poništio i obrazložio.  

"To je nedozvoljeno komentiranje presude, a također predstavlja i dezavuisanje javnosti. S tim u vezi, Sud će pojasniti notačne izjave predsjednika nezavisnog regulatora pravosuđa, koje je zaduženo za promicanje najvažnijeg zahtjeva neprikosnovenog načela vladavine prava – nezavisno sudstvo", naglašeno je.  

Dodaje se da predsjednik VSTV-a BiH ističe da poništeni Pravilnik postoji od 2008. godine te na pitanje je li poništeni Pravilnik u drugom obliku, odgovara: „Ne. Suštinska razlika je što Pravilnikom iz 2008. godine do 2018. godine, nisu bile obuhvaćeni suci Suda BiH, već sve ostali suci. E, 2018. godine prema preporukama Europskog odbora, Peer review preporukama, mi uvrštavamo dvije stvari, sve suce Suda BiH i predsjednika Suda BiH“.  

"Suštinsku razliku ova dva pravilnika najbolje ilustruje obrazloženje presude Suda BiH od  19. svibnja 2020. godine, koja je objavljena na web-stranici Suda: „U konkretnom slučaju normativni sadržaj osporavanog Pravilnika uvodi pravne institute (nadležnost VSTV-a u postupku ocjenjivanja kao drugostepenog organa, prigovore, nadzor od strane Komisije), koji nisu propisani zakonom što nesporno upućuje da se radi o materijalnoj nezakonitosti osporavanog akta“. Suštinska razlika zbog koje je pravilnik poništen je ta što je VSTV BiH prekoračio svoja ovlaštenja, uveo nepostojeće pravne institute bez valjanog zakonskog osnova, a ne zato jer su obuhvaćeni sucii predsjednik Suda BiH", pojasnili su iz Suda BiH. 

Istaknuli su da na više mjesta predsjednik VSTV-a BiH iznosi da su poništeni Pravilnik i Kriteriji rađeni u koordinaciji sa Europskim odborom, preporukama Peer reviewa, preporukama eksperata te da je to obveza u procesu pridruživanja BiH Europskoj uniji. 

"Sud Bosne i Hercegovine podsjeća predsjednika VSTV-a BiH, kako ispunjavanje obveza iz  procesa pridruživanja BiH Europskoj uniji mora biti u skladu s domaćim zakonodavstvom te da pravilnost podzakonskog akta u bosanskohercegovačkom ustavnopravnom sistemu ne zavisi od mišljenja eksperata, već od pozitivnog zakonodavstva na temelju kojeg je Sud BiH postupao u konkretnom slučaju. Prema tome, pogrešno je i zabranjeno stvarati javno mnijenje da je nešto rađeno pod okriljem Europskog odbora, da je to obveza iz procesa pridruživanja te na taj način pokušati stvoriti privid pravilnosti podzakonskih akata, koji su zbog višestruke nezakonitosti poništeni presudom nadležnog suda. To se sasvim jasno može protumačiti kao pritisak na Sud, tim više što sistem pravnih lijekova u ovom postupku nije u cijelosti iscrpljen", naglašeno je. 

Sud BiH izražava svoju zabrinutost isticanjem ovog argumenta u cilju opravdavanja ispravnosti podzakonskih akata poništenih zbog nezakonitosti, te izražava svoju uvjerenost da Evropska komisija ne bi insistirala na nezakonitim aktima, koji nemaju uporište u pozitivnom pravu te da nisu imali pravilne informacije od članova VSTV-a BiH.

"Dodatnim pritiscima na Sud mogu se okarakterisati i pogrdne izjave članova VSTV-a BiH s  današnje sjednice, kojima su Sudu adresirali neprilične stvari povodom predmetne presude. Da apsurd bude veći, pogrde i pritisak na državni sud su uslijedile nakon što je nezavisni regulator za pravosuđe u BiH osudio medijske istupe pojedinaca i stranaka u sudskom predmetu u vazi s nabavkom respiratora u FBiH. Na kraju, Sud Bosne i Hercegovine poziva predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, da kao savjestan nosilac sudijske funkcije, prekine medijske istupe kojim komentariše presudu Suda BiH i odustane od stvaranja javnog mnijenja da su Pravilnik i Kriteriji poništeni iz razloga koji nisu pravne prirode", zaključeno je u priopćenju Suda BiH.