Podijeli članak

Tagovi

Europska komisija je u utorak objavila paket o proširenju koji uključuje izvješća o napretku zemalja jugoistočne Europe na putu prema EU te ekonomsko-investicijski plan za pomoć njihovim gospodarstvima.

To je prvi paket o proširenju nakon reforme procesa proširenja kojom se stavlja veći naglasak na reverzibilnost procesa, što znači da EU neka već privremeno zatvorena poglavlja može lakše ponovno otvoriti i vratiti na početak u slučaju da neka od zemalja nazaduje u provedbi reformi u određenom području. 

U izvješćima se ocjenjuje napredak u proteklih godinu dana u području političkih kriterija, reforme javne uprave, pravosudnog sustava, borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala, temeljnih prava i slobode izražavanja, ekonomskih kriterija i sposobnosti za preuzimanje obveza koje proizlazi iz članstva.

Trenutačno dvije zemlje vode pristupne pregovore - Crna Gora koja je najdalje odmakla u pristupnom procesu, i Srbija, prenosi Hina. 

S Albanijom i Sjevernom Makedonijom krajem ove godine trebale bi se organizirati prve konferencije o pristupanju, kojima se i formalno otvaraju pregovori.

Bosna i Hercegovina još uvijek čeka da joj se dodijeli kandidatski status, koji može dobiti tek kada ispuni 14 kriterija koje je Komisija zacrtala.

Kosovo je na samom začelju i u najtežoj situaciji s obzirom na to da neovisnost te zemlje ne priznaje pet zemalja članica EU.

Objavljujemo kratki sažetak po pojedinim zemljama:

Bosna i Hercegovina

Što se tiče političkih kriterija, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine u većini je razdoblja na koje se odnosi izvješće bila u blokadi zbog političkih razloga, što je dovelo do zastoja u zakonodavnom poslu, a Vijeće ministara radilo je kao obnašatelj dužnosti, budući da je nova vlada imenovana tek u prosincu 2019. godine, 14 mjeseci nakon parlamentarnih izbora.

U većem entitetu, Federaciji BiH, vlada još uvijek nije formirana. U izvješću se navodi da BiH i dalje krši Europsku konvenciju o ljudskim pravima jer nije provedena presuda Sejdić-Finci i ostale slične presude.

Nema napretka ni u pogledu izbornog zakonodavstva ni u transparentnosti financiranja političkih stranaka. Navodi se da su amandmani usvojeni u srpnju ove godine omogućili raspisivanje lokalnih izbora u Mostaru, gdje nije bilo izbora još od 2008.

Nema napretka ni u stvaranju povoljnog okruženja za djelovanje civilnog društva.

Što se tiče reforme javne uprave BiH je u "ranoj fazi priprema" i nema napretka u području profesionalizacije i depolitizacije javnih službi.

I u području pravosuđa BiH je "ranoj fazi priprema" bez zabilježenog napretka u tom području.

Nema napretka ni u području borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala.

U području temeljnih prava bilježe se neki pozitivni koraci, poput ukidanja smrtne kazne u Republici Srpskoj, a u Sarajevu je održana prva mirna LGBTI parada ponosa.

EU traži od vlasti BiH da hitno poduzmu mjere kako bi se spriječila humanitarna katastrofa s migrantima te očekuje da osiguraju koordinaciju na svim razinama u upravljanju granicama, kapacitetima za upravljanjem migracijama i u funkcioniranju sustava azila.

U pogledu gospodarskih kriterija BiH je ostvarila ograničen napredak i u ranoj je fazi uspostave funkcionalnog tržišnog gospodarstva.

Crna Gora

U pogledu političkih kriterija razdoblje na koje se odnosi izvješće obilježeno je napetošću i nepovjerenjem između političkih čimbenika.

Izbori održani krajem kolovoza bili su "kompetitivni i provedeni transparentno i učinkovito, ali u visoko polariziranom okruženju po pitanju Crkve i nacionalnog identiteta".

Izbori su doveli do promjene vladajuće većine kakva dosad nije zabilježena.

Od novog sastava parlamenta očekuje se da pronađe transstranački i društveni konsenzus te da u praksi pokaže privrženost Crne Gore reformskoj agendi na putu prema EU.

Crna Gora je "umjereno pripremljena" za reforme javne uprave, a tijekom proteklog razdoblja postignut je određeni napredak.

Ocjena o umjerenoj pripremljenosti odnosi se i na sposobnost provedbe zakonodavstva EU i primjenu europskih standarda u području pravosuđa, gdje je općenito zabilježen ograničeni napredak.

Što se tiče borbe protiv korupcije, postoji određena razina pripremljenosti. Postignut je ograničeni napredak u provedbi prošlogodišnjih preporuka u pogledu represije i prevencije korupcije. 

Korupcija i dalje prevladava u mnogim područjima i izaziva ozbiljnu zabrinutost.

Postoji potreba za snažnom političkom voljom kako bi se riješila pitanja koja izazivaju zabrinutost kao i snažan pravosudni odgovor na korupciju na visokoj razini.

Crna Gora je umjereno pripremljena za borbu protiv organiziranog kriminala, a u proteklom razdoblju postignut je određeni napredak u provedbi prošlogodišnjih preporuka, pri čemu se ističe uspostava centraliziranog registra bankovnih računa, povećani policijski kapaciteti i profesionalizam te veći broj postupaka za oduzimanje nelegalno stečene imovine.

Određeni napredak postignut je u temeljnim pravima, dok u pogledu slobode izražavanja nije bilo napretka. Postignut je određeni napredak po pitanju medijskog zakonodavstva, ali je to palo u sjenu zbog uhićenja i postupaka protiv urednika internetskih portala i građana zbog sadržaja koje su stavljali ili dijelili online tijekom ove godine.

Postoji zabrinutost u pogledu uredničke neovisnosti i profesionalnih standarda javne radio-televizije RTCG.

Medijska scena je vrlo podijeljena, a sve veći broj dezinformacija u regiji dodatno je polariziralo društvo nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti i tijekom predizborne kampanje.

U ekonomskim kriterijima Crna Gora je napravila određeni napredak i umjereno je pripremljena za razvoj funkcionalnog tržišnog gospodarstva. 

Što se tiče dobrosusjedskih odnosa i regionalne suradnje, Crna Gora je konstruktivno privržena bilateralnim odnosima sa susjedima, iako su odnosi sa Srbijom obilježeni napetošću.

Srbija

Komisija navodi, što se političkih kriterija tiče, da su sudionici na parlamentarnim, regionalnim i općinskim izborima mogli voditi kampanju i da su poštovane temeljne slobode, ali da je mogućnost izbora bila ograničena zbog nadmoćne premoći u promicanju vladinih politika u glavnim medijima.

U novoizabranom parlamentu vladajuća koalicija ima premoćnu većinu s vrlo slabom opozicijom što nije dobro za politički pluralizam u zemlji. U parlamentarnim raspravama korištena je zapaljiva retorika prema političkim suparnicima i predstavnicima institucija čije se mišljenje razlikuje.

U području reforme javne uprave Srbija je umjereno pripremljena. 

U području pravosuđa nije postignut napredak u proteklom razdoblju. U borbi protiv korupcije postignut je određeni napredak. Ipak, korupcija ostaje i dalje pitanje koje izaziva zabrinutost. Broj slučajeva korupcije na visokoj razini sa sudskim epilogom je smanjen u odnosu na prethodne godine. Srbija treba povećati napore na prevenciji i procesuiraju korupcije.

Što se tiče borbe protiv organiziranog kriminala, od Srbije se očekuju rezultati u istragama, progonu i osudi ozbiljnih slučajeva organiziranog kriminala i veće oduzimanje nelegalno stečene imovine. Srbija također treba povećati napore u borbi protiv velikih i međunarodno aktivnih kriminalnih organizacija, navodi Komisija.

U području slobode izražavanja kaže se da su prijetnje, zastrašivanje i nasilje protiv novinara izvor ozbiljne zabrinutosti. Potrebno je uspostaviti transparentnost u pogledu vlasništva medija i dodjele javnih sredstava medijima, posebice na lokalnoj razini. Tijekom izborne kampanje većina TV kanala i novina podržavali su vladu.

Također se kaže da nekoliko medija, koji nude alternativne poglede, imaju ograničeni doseg i nisu protuteža provladinim medijima, što kompromitira raznolikost političkih stajališta dostupnih kroz tradicionalne medije putem kojih se većina informira.

Srbija je ostvarila određeni napredak u gospodarskim kriterijima. Prije koronakrize rast BDP-a bio je ubrzan zbog jačanja domaće potražnje.

Bilježi rekordnu nisku nezaposlenost, ali to je u velikoj mjeri rezultat masovnog iseljavanja. 

Nastavljen je rast investicija, ali zbog dugogodišnjeg izostanka investicija taj rast nije dovoljan za rješavanje ozbiljnih infrastrukturnih potreba.

U izvješću se kaže da Srbija treba primjenjivati ista pravila pri određivanju prioriteta, selektiranju i nadzoru kapitalnih investicija neovisno o tipu investicija ili izvora financiranja, uključujući i ona u okviru međuvladinih sporazuma.

"Kod svih odluka o investicijama potrebno je slijediti standarde EU o javnoj nabavi, državnim potporama, studijama utjecaja na okoliš, procjenama, analizama troškova i dobiti", ističe Komisija.

Komisija bilježi da je Srbija uskladila znatan dio svog zakonodavstva s europskim i javnim nabavama, ali da zakon o posebnom postupku za infrastrukturne projekte iz veljače 2020. dopušta mogućnost iznimke za "infrastrukturne projekte od posebne važnosti" za Srbiju, čime se zaobilaze pravila EU.

"Posebice, provedba međuvladinih sporazuma, zaključenih s trećim zemljama, nije u skladu s načelima jednakog postupanja, nediskriminacije, transparentnosti."

Navodi se da Srbija razvija intenzivne odnose i strateška partnerstva s Rusijom, Kinom i Sjedinjenim Državama.

U pogledu regionalne suradnje Komisija navodi da je Srbija privržena bilateralnim odnosima sa susjednim zemljama, s tim da su odnosi s Crnom Gorom napeti u svjetlu parlamentarnih izbora od 30. kolovoza u toj zemlji.

Po pitanju normalizacije odnosa s Kosovom, kaže se da Srbija treba napraviti dodatne napore i pridonijeti postizanju sveobuhvatnog i pravnog obvezujućeg sporazuma s Kosovom.

"Takav sporazum je hitno potreban i ključan, kako bi i Srbija i Kosovo mogli napredovati na svom europskom putu.

Sjeverna Makedonija

Sjeverna Makedonija je nastavila provoditi reforme na putu prema EU. Izbori u srpnju provedeni su uredno i u skladu s demokratskim standardima. Međuetnički odnosi u zemlji su mirni, navodi Komisija.

Sjeverna Makedonija je umjereno pripremljena za reformu javne uprave. Zabilježen je dobar napredak u provedbi strategije pravosudnih reformi.

Pravosudne institucije primjenjuju nova pravila za imenovanje, napredovanje i smjenjivanje sudaca. Proteklih je godina Sjeverna Makedonija uspostavila mehanizme kako bi se osigurala neovisnost i odgovornost sudaca, uključujući pravila o napredovanju prema zaslugama, provjeri imovine i sukoba interesa.

Ta je zemlja u borbi protiv korupcije napravila dobar napredak, ima bolje rezultate u istragama, procesuiranju i suđenju u slučajevima korupcije na visokoj razini.

Što se tiče borbe protiv organiziranog kriminala, Sjeverna Makedonija ima zakonodavni okvir koji je u uglavnom u skladu s europskim standardima. Potrebno je nastaviti s naporima na provedbi strategije za borbu protiv organiziranog kriminala, navodi Komisija.

Pravni okvir po pitanju zaštite temeljnih prava također je uglavnom su kladu s europskim zakonodavstvom.

U području slobode izražavanja postignut je ograničeni napor. Ukupna situacija i ozračje u kojem mediji djeluju "idu u smjeru medijskih sloboda i omogućavaju kritičko izvještavanje, iako je bilo određenih napetosti u kontekstu koronakrize i parlamentarnih izbora.

Primjetno je da Sjeverna Makedonija ima najbolje ocjene što bi moglo imati velikog utjecaja pri donošenju odluke o sazivanju prve međuvladine konferencije o pristupanju. Nakon što je riješen spor oko imena s Grčkom, sada se pojavljuje novi problem s Bugarskom, koja ima određene primjedbe u pogledu makedonskog identiteta i jezika.

Albanija

Albanija je politički duboko podijeljena. Na rad parlamenta utjecalo je odustajanje od mandata oporbenih zastupnika. Ipak, osiguran je institucionalni kontinuitet postupnim popunjavanjem ispražnjenih mjesta u parlamentu.

Što se tiče reforme javne uprave, Komisija navodi da je Albanija umjereno pripremljena. Ostvaren je dobar napredak u reformi pravosuđa.

Uspostavljena je posebna agencija za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala. Detaljna provjera sudaca i tužitelja dobro je napredovala i daje dobre rezultate. Dovela je do otpuštanja visokorangiranih sudaca u Ustavnom i Vrhovnom sudu.

Nastavljeni su napori na uspostavi solidne evidencije rezultata u istragama, procesuiranju i suđenju za korupciju.

Dobar se napredak bilježi i u borbi protiv organiziranog kriminala. Policijske operacije protiv kriminalnih organizacija su pojačane, Albanija pokazuje odlučnost u borbi protiv proizvođača i trgovaca kanabisom.

Tirana dopušta vrlo nametljiv nadzorni mehanizam treće zemlje, što omogućava talijanskoj financijskoj policiji (Guardia di Finanza) zračni nadzor njezina prostora, što sufinancira EU.

U pogledu temeljnih prava Albanija je usklađena s međunarodnim instrumentima za zaštitu ljudskih prava, ali je potrebno pojačati provedbu. 

Albanija je umjereno pripremljena u području slobode izražavanja.

Posljednjih godina bilo je puno slučajeva neutemeljenih zahtjeva za azilom albanskih državljana u zemljama EU-a. Prošlu godinu taj je broj smanjen, ali je i dalje visok i zahtijeva kontinuiranu pozornost.

Albanija je ostvarila određeni napredak i po pitanju gospodarskih kriterija.

Kosovo

Na Kosovu je nestabilna politička situacija i to u kontekstu pandemije koronavirusa zbog čega je općenito zabilježen ograničen napredak u reformama povezanim s europskim integracijama.

Kosovski parlament nije bio forum za konstruktivni politički dijalog, između ostaloga i zbog čestog nedostatka kvoruma.

Stanje na sjeveru Kosova, na kojem su većina Srbi, ostaje izazovno, posebice u pogledu korupcije, organiziranog kriminala i slobode izražavanja.

U pogledu pravosuđa, Kosovo je u ranoj fazi pripremljenosti, a ista ocjena vrijedi i za borbu protiv korupcije.

Korupcija je široko rasprostranjena i ostaje izvorom ozbiljne zabrinutosti. Postoji potreba za snažnom političkom voljom za učinkovitu borbu protiv korupcije i pravosudnim odgovorom na korupciju na visokoj razini. 

Kosovo ima živahnu i pluralnu medijsku scenu. Institucije vladavine prava moraju nastaviti napore na rješavanju pitanja prijetnji i napada na novinare. Javna radiotelevizija je podložna političkim utjecajima i potrebno je naći održivo rješenje za njezino financiranje.

Određeni napredak je postignut u gospodarstvu, ali su i dalje prisutni veliki izazovi.

Razvoj privatnog sektora je ograničen zbog sive ekonomije, slabog i neučinkovitog pravosuđa, korupcije i slabosti pravne države.

Gospodarska situacija se naglo pogoršala ovoga proljeća zbog pandemije koronavirusa jer su mjere karantene prekinule dotok financijskih sredstava iz dijaspore.

Po pitanju normalizacije odnosa sa Srbijom, za Kosovo vrijedi ista ocjena kao i za Srbiju.

Turska

Dvogodišnje izvanredno stanje uvedeno u srpnju 2018. snažno je utjecalo na stanje demokracije i temeljna prava.

Komisija ističe potrebu za punom neovisnošću pravosuđa, razdiobu vlasti i prava pojedinaca na pošteno suđenje.

Ustavna arhitektura je obilježena koncentracijom moći predsjednika države bez zdrave i učinkovite razdiobe između izvršne, zakonodavne i sudske vlasti, ocjena je Komisije stanja u Turskoj, koja je otvorila pristupne pregovore još 2005. godine, ali put prema EU-u je potpuno zamrznut.

U borbi protiv korupcije nije zabilježen napredak, pogoršano je stanje ljudskih i temeljnih prava.

Turska je iznimno važan partner za EU budući da na svom tlu ima više od 3,6 milijuna izbjeglica iz Sirije i još oko 370 tisuća migranata iz drugih zemalja.

U izvješću se navodi da se turska vanjska politika sve više sudara s europskom.

Bilježi se napetost u istočnom Sredozemlju zbog ilegalnih aktivnosti Turske na istraživanju plina u ciparskom isključivom ekonomskom pojasu.