Podijeli članak

Lokalni odbor ELSA (European Law student Assosiation) Mostar i OSCE su dana 28.11.2019. godine u 13.00h na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru organizirali seminar na temu "Pravo na pravično suđenje u razumnom roku u građanskim postupcima-čl.6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda".

Predavanje je bilo namjenjeno svim studentima prava te pravnicima.

Predavači su bili: doc.dr.sc. Viktorija Haubrich koja je studente upoznala kroz materijalni dio predavanja te odvjetnik Davor Bunoza koji je studente upoznao kroz praktični dio.

Broj studenata na ovom seminaru je bio 128.